Zoek een onderwijsterm

WOT
Nederland

Staat voor 'Wet op het onderwijstoezicht'.

Wet die stelt dat de kwaliteit van alle scholen door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht.

Er zijn verschillende manieren waarop de inspectie het toezicht afstemt op de kwaliteit en het eigen karakter van de school. De inspectie doet bijvoorbeeld aan bureauonderzoek, maakt gebruik van de zelfevaluatie van een school of gaat op schoolbezoek. Tijdens de bezoeken spreekt zij met directie, leerkrachten, leerlingen en ouders en bezoekt lessen. Het rapport dat hieruit voortvloeit is openbaar en kan worden geraadpleegd via www.onderwijsinspectie.nl.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z