Zoek een onderwijsterm

WSNS
Nederland

Staat voor 'Weer samen naar school'.

Samenwerkingsverband van scholen om het aantal kinderen dat naar de basisschool voor speciaal onderwijs verwezen wordt te beperken. WSNS moet er mee voor zorgen dat het gewone basisonderwijs leerlingen kan opvangen die leer- en opvoedingsproblemen hebben, of problemen in hun motorische of sociale ontwikkeling.
Meestal wordt hierbij een ambulant begeleider ingezet: een leerkracht uit het speciaal onderwijs die het onderwijs aan de zorgleerlingen in de school komt ondersteunen.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z