Zoek een onderwijsterm

Commissie Onderwijs Bedrijfsleven (COB)
Nederland

Commissie van het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs (LOB) die voor de helft bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In deze commissie vindt het formele overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats. De besluiten die hier worden genomen over zorg, inhoud en structuur zijn bepalend voor de werkzaamheden van de werkorganisatie van de Landelijke Organen Beroepsonderwijs. De voorzitter van de commissie is afkomstig uit het onderwijs.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z