Zoek een onderwijsterm

CED-Groep
Nederland

Voorheen het Centrum Educatieve Dienstverlening. Organisatie die werkt aan kwaliteitsverbetering in onderwijs en jeugdzorg. De voornaamste werkvelden van de CED-Groep zijn de vve-sector (voor- en vroegschoolse educatie), scholen voor primair onderwijs, het speciaal onderwijs (so), het voortgezet onderwijs (vo), het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het bestuurlijke veld.

Bijzonder aan het CED is haar deskundigheid op het gebied van achterstandsbestrijding, onderwijs aan leerlingen uit minderheidsgroepen en onderwijs aan kinderen met ontwikkelings-, leer- of gedragsproblemen.

Website: www.cedgroep.nl.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z