Zoek een onderwijsterm

CEVO
Nederland

Staat voor 'Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven'.

De CEVO is in 2010 opgegaan in het College voor Examens (CvE).

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z