Zoek een onderwijsterm

Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
Nederland

Oude benaming: Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs.

De 18 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (verenigd in SBB - Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zorgen voor de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Ze erkennen leerbedrijven waar (v)mbo-leerlingen terechtkunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding. Ook ontwikkelen en onderhouden ze kwalificatiedossiers waarin is vastgelegd wat een leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding.

Daarnaast ontwikkelen de kenniscentra activiteiten op het gebied van arbeidsmarktinformatie en zorgen ze voor de erkenning van elders verworven competenties (evc).

Voor een lijst van de erkende leerbedrijven, zie: www.stagemarkt.nl.
Voor een lijst van alle kwalificatiedossiers, zie: www.kwalificatiesmbo.nl.

Zie ook: www.s-bb.nl.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z