Zoek een onderwijsterm

kwalificatieniveau educatie
Nederland

Binnen de educatie zijn zes kwalificatieniveaus die worden aangeboden via 4 soorten opleidingen:

  1. de opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
  2. de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) I;
  3. de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) II;
  4. de opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en gericht op sociale redzaamheid (basiseducatie).

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z