Zoek een onderwijsterm

ZMLK
Nederland

Staat voor 'zeer moeilijk lerende kinderen'.

Vorm van speciaal onderwijs, afgestemd op de specifieke moeilijkheden die kinderen ondervinden bij het volgen van onderwijs.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z