Zoek een onderwijsterm

CLB-inspectie
Vlaanderen

Staat voor 'Inspectie Centra voor Leerlingenbegeleiding'.

Team van deskundigen dat kwaliteit beoordeelt van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's). De CLB-inspectie:

  • geeft advies over de financierings- of subsidiëringsvoorwaarden;
  • gaat na of en hoe de centra hun begeleidingsopdracht realiseren;
  • controleert de uitvoering van de decretale en reglementaire bepalingen;
  • gaat na of het beleidsplan of het beleidscontract alle vereiste elementen bevat;
  • oefent toezicht uit op de toepassing van de taalwetgeving, de hygiëne en de bewoonbaarheid van de lokalen en de kwaliteit van de uitrusting;
  • ziet erop toe of de centra een kwaliteitsbeleid voeren;
  • brengt beleidsadviezen uit over de werking van de centra;
  • controleert of de contractueel aanvullende opdrachten die het CLB aanneemt voldoen aan de voorwaarden vermeld in het CLB-decreet.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z