Zoek een onderwijsterm

Comenius
Nederland & Vlaanderen

De Europese Commissie heeft een aantal van haar vroegere programma's in het domein van onderwijs en opleiding gegroepeerd in het Programma Erasmus+. Het Comenius-programma is daar één van. Het richt zich tot alle geledingen van het schoolonderwijs: het basisonderwijs, alle vormen van het secundair onderwijs (ASO, TSO, (D)BSO en KSO), het buitengewoon (basis- en secundair) onderwijs maar ook de lerarenopleiding en nascholing.

Het wil bij jongeren en het onderwijspersoneel de kennis over de culturele en taalkundige diversiteit in Europa ontwikkelen en de waarde daarvan laten inzien en ervaren. Daarenboven beoogt het bij de doelgroep de basisvaardigheden en -competenties die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, de toekomstige tewerkstelling en het actief Europees burgerschap te verscherpen.

Dit gebeurt concreet door subsidie te bieden voor het ondersteunen van regionale samenwerking op het gebied van schoolonderwijs en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen regio's en gemeentes in Europa over onderwerpen die door de regio's in kwestie gekozen worden.

Zie ook: Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus.

In Vlaanderen worden de Europese programma's begeleid door EPOS.
In Nederland worden de Europese programma's begeleid door EP-Nuffic.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z