Zoek een onderwijsterm

schoolbestuur
Nederland & Vlaanderen

In Vlaanderen:
Zie: inrichtende macht.

In Nederland:
Eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven (keuze van een wiskundemethode, huiswerkbegeleiding, klasindeling, enz.) en over de school als geheel (verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, enz.). Het schoolbestuur neemt die beslissingen in overleg met de medezeggenschapsraad.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z