Zoek een onderwijsterm

comprehensief vs. categoriaal (cf. Type 1/Type 2)

Comprehensief onderwijs: onderwijssysteem met een gemeenschappelijk basisprogramma, vooral zichtbaar in het Scandinavisch onderwijsmodel. Bedoeld wordt een vorm van onderwijs met één leerplan, zonder open of verborgen voorbestemming voor vwo/aso of vmbo/tso-bso, met bredere pakketten en uitstel van studiekeuze tot rond de leeftijd van 16 jaar.

Categoriaal onderwijs (vooral in het secundair of voortgezet onderwijs): onderwijssysteem waarbij leerlingen "per categorie" worden gegroepeerd. De meer theoretisch gerichte leerlingen volgen samen vwo of aso, de meer praktisch ingestelde leerlingen zitten samen in het vmbo of tso-bso. Als een school slechts één onderwijsvorm aanbiedt noemt men ze dan ook (bijvoorbeeld) een categoriaal gymnasium.

De Mammoetwet in Nederland en het vernieuwd secundair onderwijs (vso) in Vlaanderen waren pogingen in de jaren 1960 om het onderwijs minder categoriaal te maken. Zo kregen de leerlingen in een brugklas of middenschool samen onderwijs, zonder dat er reeds onderscheid gemaakt werd tussen de onderwijsvormen.

Eventueel: Zie voor Vlaanderen ook: eenheidstype.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z