Zoek een onderwijsterm

covaartest
Vlaanderen

Afkorting voor 'cognitieve vaardigheidstest'.

De covaartest is ontwikkeld door het centrum voor schoolpsychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Deze test meet cognitieve vaardigheden van volwassenen.

De covaartest is een door de Vlaamse overheid opgelegd instrument om te bepalen of gealfabetiseerde anderstalige volwassenen met meer dan zeven jaar scholing hun opleiding Nederlands dienen te volgen aan een centrum voor basiseducatie (CBE) of aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).

Meer info: Centrum voor schoolpsychologie.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z