Zoek een onderwijsterm

CP's
Nederland

Staat voor 'Cruciale Praktijksituaties'.

In Nederland bestaat het inburgeringsexamens uit een praktijkexamen en een centraal examen. Tijdens het praktijkexamen worden een aantal functionele taalvaardigheden getoetst: spreken, luisteren, schrijven en gespreksvaardigheid. Om deze functionele taalvaardigheden te kunnen toetsen is een aantal cruciale praktijksituaties beschreven, die ingedeeld kunnen worden in vier domeinen:

  • domein werk algemeen;
  • domein opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs;
  • domein burgerschap;
  • domein werk specifiek (techniek, handel & dienstverlening en zorg & welzijn).
In elk van deze Cruciale Praktijksituaties moet een inburgeringsplichtige effectief in het Nederlands kunnen communiceren.

Alfabetische lijst

A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z