Doorzoek onderwijstijdschriften

Dit artikel bezit de volgende labels:

Thema
onderwijsleeractiviteiten

Domein
schrijfonderwijs

Land
Nederland

Onderwijstype
basisonderwijs

Iedereen kan schrijven. Mijn zoektocht naar effectief schrijfonderwijs op de basisschool

S. van Norden

Samenvatting

Lezen en schrijven leren de meeste kinderen op school. Daarmee is de school de poort die toegang geeft tot de geletterde cultuur. Maar ook de thuissituatie waarin kinderen opgroeien, draagt bij aan geletterdheid, vaak vanaf de geboorte al. Kinderen worden immers geletterd door in contact te komen met het schrift en door geleidelijk te leren hoe ze er gebruik van kunnen maken. "Na bijna dertig jaar schrijven met kinderen, begrijp ik nu pas echt hoe dat werkt", aldus Suzanne van Norden. "Ik begrijp ook nu pas hoe ik zelf heb leren schrijven en waarom leraren daar geen grote rol bij speelden". In dit artikel beschrijft ze de ontwikkeling van haar eigen denken over schrijfonderwijs.

In: Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs. jaargang , nummer 7

Volledig artikel

alle artikelen uit het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs kunnen gedownload worden op de website van het tijdschrift.

covers tijdschriftenTijdschriftenattendering
Wilt u maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht worden van nieuwe artikels over het onderwijs Nederlands zoals het artikel hierboven?
» Schrijf u dan gratis in op onze attenderingsservice.