Doorzoek onderwijstijdschriften

Schrijven en lezen, sneller en beter

M. Gibson

Samenvatting

Taalkundige Mieke Smits heeft een uitgesproken mening als het om schrijf- en leesonderwijs op basisscholen gaat. Schrijf- en leesonderwijs zouden niet meer als twee onafhankelijke vakken gebracht moeten woren, maar als geïntegreerde vaardigheden waarin je de kinderen dagelijks een uur traint. Leraren moeten bovendien afstappen van het ouderwetse idee van de handschriftontwikkeling: leer kinderen in het begin alleen blokletters, twee schriften is omslachtig en verwarrend. Met deze inzichten moeten de pabostudenten zich ontwikkelen tot bekwame leraren die basisschoolleerlingen in een mum van tijd kunnen leren lezen en schrijven. Want, zo stelt Smits: '...de huidige opleidingen schieten hierin ernstig te kort, met alle gevolgen van dien'.

In: JSW. jaargang 90, nummer 2

Volledig artikel

alle artikelen uit JSW ouder dan 6 maanden kunnen gedownload worden in het online archief.

covers tijdschriftenTijdschriftenattendering
Wilt u maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht worden van nieuwe artikels over het onderwijs Nederlands zoals het artikel hierboven?
» Schrijf u dan gratis in op onze attenderingsservice.