Doorzoek onderwijstijdschriften


Artikelen 1 - 30 (totaal: 2628 geselecteerde artikelen)
meest recente bovenaan

 

Artikel

Tijdschrift

1.Okans op het web
Machteld Hauben en Charlotte Schreuer
Les. Jaargang 2017, nummer 203
2.Vroege aandacht voor taal
Anja van Schijndel
De wereld van Het Jonge Kind. Jaargang 2017, nummer 2
3.Voorleeshond
Marieke Baselmans
JSW. Jaargang 102, nummer 2
4.DigLin+. Het hoe en waarom van de digitale alfabetiseringsdocent
Ineke van de Craats en Jan Deutekom
Les. Jaargang 2017, nummer 203
5.Van lichaam naar beeld naar letter. Lees- en schrijfvoorwaarden ondersteunen via bewegings- en kunstzinnige oefeningen
Inge Vanassche, Anja Moelans
Les. Jaargang , nummer Online
6.Niet steeds even efficiënt
Bart Deygers
Les. Jaargang 2017, nummer 203
7.'Wat ís echt en lijkt echt?' Filosoferen in de NT2-klas
Petra Hendrickx
Les. Jaargang 2017, nummer 203
8.Taal leer je met je lijf
Jannette Prins
De wereld van Het Jonge Kind. Jaargang 2017, nummer 2
9.De thuistaal in de klas
Conny Boendermaker en Karijn Helsloot
JSW. Jaargang 102, nummer 2
10.'Alleen in je eigen taal begrijp je alle bijbetekenissen'
Maarten Dessing
Taalunie:Bericht. Jaargang , nummer oktober 2017
11.Van zitten, denken en leren naar doen, denken, voelen, ervaren en leren
Annemie Van Beirendonck
Les. Jaargang , nummer Online
12.'Aan het einde beheerste ik de basis van het Nederlands'
Margreet Kwakernaak
Les. Jaargang 2017, nummer 203
13.Grammatica, een nieuwe kijk op grammaticadidactiek
Margreet Verboog
Les. Jaargang 2017, nummer 203
14.Nederlands bij andere vakken
Theun Meestringa en Bart van der Leeuw
Levende Talen Magazine. Jaargang 104, nummer 6
15.Twitter-rollenspel in de leesles
Margot Belet
Levende Talen Tijdschrift. Jaargang 3, nummer 3
16.Meer leesplezier op initiatief van de leerlingen zelf
Paul Smidt
MeerTaal. Jaargang 5, nummer 1
17.Cursussen motiverend lezen
Annemarie Terhell
Lezen. Jaargang 12, nummer 3
18.Opleiding en nascholing
Redactie
Lezen. Jaargang 12, nummer 3
19.Schrijvers voor de klas
Eva Gerrits
Lezen. Jaargang 12, nummer 3
20.Woorden leren met Digiwak
Fokert Kuiken
MeerTaal. Jaargang 5, nummer 1
21.Hoe stimuleer je anderstalige kinderen Nederlands te leren?
Karen Reekmans
Taalunie:Bericht. Jaargang , nummer September 2017
22.Anderstalige kleuters leren Nederlands
Vicky Puls
Taalunie:Bericht. Jaargang , nummer September 2017
23.Nederlands studeren biedt kansen
Augustin Pecquet en Chiara de Rossi
Taalunie:Bericht. Jaargang , nummer September 2017
24.Zo leert een kind zijn moedertaal
Redactie
Taalunie:Bericht. Jaargang , nummer September 2017
25.Méér taalkunde in het onderwijs, graag!
Kristel Doreleijers en Céline Notermans
Levende Talen Magazine. Jaargang 104, nummer 6
26.De verbeelding aan de macht. Hoe vertellen bijdraagt aan verbeeldingskrachtig onderwijs
Saskia van Aartsen & René Berends
MeerTaal. Jaargang 5, nummer 1
27.'Meesterschap is vakmanschap'
Jan Erik Grezel
Levende Talen Magazine. Jaargang 104, nummer 6
28.Leerzame voorleesapps kiezen
Maria T. Sikkema-de Jong en Elise K. Swart
De wereld van Het Jonge Kind. Jaargang 2017, nummer 1
29.Bezint eer ge begint. Het effect van <i>prewriting</i> op tekstkwaliteit
Monica Koster, Renske Bouwer, Huub van den Bergh
Levende Talen Tijdschrift. Jaargang 18, nummer 3
30.De kleuterklas als voedingsbodem voor leesontwikkeling
Cindy Teunissen, Maud van Druenen & Kim Elzinga
MeerTaal. Jaargang 5, nummer 1

Help


Vrij zoeken


Filter op label

Domein
Thema
Land
  België (379)
  Nederland (2291)
  Suriname (2)
Onderwijstype
  afstandsonderwijs (12)
  basisonderwijs (969)
  beroeps/volwassenen (918)
  lerarenopleiding (39)
  NT1 (1371)
  NT2 (873)
  speciaal/buitengewoon onderwijs (20)
  universiteit (18)
  voorschools (36)
  voortgezet/secundair onderwijs (908)
  zij-instroom opvang (59)
Leeftijd
Tekstsoort
Respondenten
  oud-leerlingen (1)
Tijdschriften