Doorzoek onderwijstijdschriften

Dit artikel bezit de volgende labels:

Domein
alfabetisering

Thema
evaluatie van onderwijsopbrengsten

Land
Nederland

Doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten

Onderwijstype
volwassenenonderwijs

Een meerstromenmodel in wording. Trajecten Alfabetisering NT2 in Vlaanderen

I. Plichart

Samenvatting

In het Vlaamse NT2-onderwijs voor volwassenen werden recent reorganisaties doorgevoerd. Er werd daarbij een modulaire structuur ontworpen die op dit moment wordt geïmplementeerd (1). Vragen rezen er echter bij het voorgestelde opleidingsprofiel voor Alfa NT2; er werd een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vastgesteld. Men besloot daarom tot een kortlopende studie waarin - uit binnen- en buitenland (2) - alfabetiseringsmodellen vergeleken zouden moeten worden en informatie over de praktijk van het alfabetiseren in binnen- en buitenland (inclusief Nederland) zou moeten worden verzameld. Doel: het uittekenen van trajecten Alfa NT2 te onderbouwen met gegevens over duur, einddoelen, niveau, structuur en aansluitingsmogelijkheden met andere (taal)opleidingen. In dit artikel licht de onderzoeker, Ilona Plichart, kort enkele conclusies van het rapport toe, met name die conclusies die betrekking hebben op de duur van alfatrajecten en op projecten waarin behoeften van deelnemers centraal staan (behoeftegerelateerde trajecten).

In: Les. jaargang 2004, nummer 127

De Taalunie is niet in het bezit van de hier besproken tijdschriftbijdrages. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook door naar het tijdschrift in kwestie.


covers tijdschriftenTijdschriftenattendering
Wilt u maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht worden van nieuwe artikels over het onderwijs Nederlands zoals het artikel hierboven?
» Schrijf u dan gratis in op onze attenderingsservice.