Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover JSW


cover Klasse cover Leesgoed cover Les cover Levende Talen Magazine


cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders


cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal cover Tsjip/letteren


cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs


cover overige tijdschriften


Klasse

Klasse is een veelluik: vier tijdschriften, een uitgebreide website en sinds kort ook een webondersteunde lerarenkaart. De redactie is autonoom en richt zich met elk tijdschrift op een aparte doelgroep: leerkrachten, ouders, tieners en jongeren. Via Klasse (voor leerkrachten �n aspirant-leerkrachten), Klasse voor Ouders, Yeti en Maks! krijgen deze doelgroepen informatie over het onderwijs, service, vorming en toegang tot het beleid. Doel is de betrokkenheid van elke doelgroep te verhogen en de dialoog over en in het onderwijs aan te zwengelen. De publicaties worden gratis onder de doelgroepen verspreid en hebben alle een bereik van 95 � 100 procent. Samen zijn ze goed voor 1,2 miljoen exemplaren per maand. De website krijgt meer dan 200 000 lezers per maand over de vloer, de site van de lerarenkaart 10 000 per week. Met die kaart krijgen leerkrachten tal van voordelen om o.a. prospectie te doen voor schooluitstappen. Diverse elektronische nieuwsbrieven ondersteunen de papieren media.

Archief
Het archief bevat 38 samenvattingen van artikelen uit Klasse
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:Klasse verschijnt tien keer per jaar (niet in juli en augustus), de andere drie bladen negen keer per jaar (evenmin in juni)
Website:Klasse
Abonnementen:
  • Klasse: abonnement € 25 voor 10 nummers - studenten € 12,50
  • Klasse voor Ouders: abonnement € 6 voor 9 nummers
  • Maks!: abonnement € 7 voor 9 nummers
  • Yeti: abonnement € 7 voor 9 nummers
Adres
H. Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15 - Toren A - lokaal 5A19 - 1210 Brussel - België
Tel. algemeen
  • +32 2 553 96 86 (redacties - voor alle redactionele aangelegenheden: aankondigingen van projecten, manifestaties, evenementen, persberichten, vragen, lezersbrieven)
  • +32 2 553 96 99 (secretariaat/productie - voor alle info rond abonnementen, adreswijzigingen, oplagen, reacties op wedstrijden)
  • +32 2 553 96 94 (advertenties - voor alle vragen i.v.m. publiciteit in Klasse)
Fax algemeen
  • +32 2 553 96 85 (redacties)
  • +32 2 553 95 05 (secretariaat, abonnementen en advertenties)
Losse nummers:Losse nummers worden niet verdeeld, alle teksten zijn evenwel gratis downloadbaar via de website, in pdf-formaat.