Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


Van 12 tot 18

In Van twaalf tot achttien verschijnen maandelijks artikelen over onderwijszaken die de professionals in het voortgezet onderwijs dagelijks bezighouden. Vorm en inhoud van dit praktijkblad geven uiting aan de cultuurverandering die het voortgezet onderwijs doormaakt. Elke maand in dit tijdschrift ook uitgebreid aandacht voor pedagogisch-didactische onderwerpen. Van twaalf tot achttien is het enige vakblad dat gaat over het vak dat de leraar hééft en niet over het vak dat hij of zij gééft.

Archief
Het archief bevat 94 samenvattingen van artikelen uit Van 12 tot 18
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:Maandelijks
Website:Van 12 tot 18
Abonnementen:

Een abonnement kost bij automatische betaling € 47,50 per jaar.

Een studentenabonnement kost € 27,50 per jaar (kopie collegekaart meesturen).

Ook is er de mogelijkheid om een collectief abonnement te nemen. Dat wil zeggen: een abonnement voor minimaal 50 procent van het aantal leraren op een school of locatie met eigen BRIN-nummer. Iedere docent krijgt een eigen blad, dus dat houdt in: niet meer wachten op de tijdschriftencirculatie of misgrijpen op de koffietafel. Een collectief abonnement kost € 24,50 per leraar.

Lerarenopleidingen kunnen voor slechts € 24,50 per abonnement hun studenten collectief abonneren. Meer weten over de collectieve abonnementen? Bel: telefoon 0522 855 175.

Neem voor een nieuw abonnement contact op met Van twaalf tot achttien, Mirjam Worst, postbus 41, 7940 AA Meppel, telefoon 0522 855 175, fax 0522 855 176.

Een proefabonnement nemen is ook mogelijk. Voor € 9,30 krijgt u drie nummers als proef op de som. Op de website kunt U een machtigingsformulier downloaden, uitprinten en opsturen of faxen naar Van twaalf tot achttien, postbus 41, 7940 AA Meppel, telefoon 0522 855 175, fax 0522 855 176 of mail naar m.worst@gmgroep.nl

Losse nummers:Eerder verschenen nummers zijn voor € 5,95 per stuk, exclusief verzendkosten, te bestellen bij de abonnementenadministratie.