Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


Alfa Nieuws

Alfa-nieuws was een tijdschrift voor docenten in de volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In december 2012 is het laatste nummer van ALFA-nieuws verschenen. De jaargangen 6 (2003) tot en met 15 (2012) werden uitgegeven door Uitgeverij Couthino.

Het tijdschrift was gericht op docenten die lesgeven aan jongeren en volwassenen (autochtone en allochtone) die moeite hebben met lezen en schrijven, die weinig of geen schoolervaring hebben en vaak het Nederlands als tweede taal nog niet mondeling beheersen. De onderwerpen gingen over leren lezen en schrijven, leren leren, leren rekenen en om praktische maatschappelijke vaardigheden. Alfa-nieuws gaf aandacht aan nieuwe leermiddelen en werkwijzen, geeft tips of verhalen die direct in de klas gebruikt kunnen worden, biedt discussies over didactiek en geeft achtergrondinformatie over cursisten en talen.

Het digitale archief van Alfa-nieuws dat te raadplegen is op www.taalunieversum.org/alfa-nieuws is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, en kwam tot stand in overleg met de uitgever van Alfa-nieuws, en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Archief
Het archief bevat 219 samenvattingen van artikelen uit Alfa Nieuws
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:4 maal per jaar
Website:Alfa Nieuws
Abonnementen:- niet meer verkrijgbaar -
Losse nummers:Losse nummers kosten 5 euro en kunnen besteld worden bij: Coutinho BV Postbus 333 1400 AH Bussum tel. 035-694 9991 info@coutinho.nl