Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


Nederlands in Suriname

Nederlands in Suriname (NiS) is het tijdschrift van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici (SVN). De artikelen behandelen onderwijs, taal en literatuur in het Nederlands.

De SVN stelt zich tot doel het bevorderen van de Neerlandistiek in Suriname, zowel binnen als buiten het onderwijs.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het onderhouden van relaties met binnen- en buitenlandse organisaties die een soortgelijk doel als dat van de vereniging nastreven.

De vereniging wil optreden als gesprekspartner en als vraagbaak op elk gebied van de Neerlandistiek ten behoeve van overheid, onderwijs, media en publiek, ook in internationaal verband. Ze wil tevens een informatie- en discussieplatform vormen voor alle vakgenoten in het land, ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ter verdieping van de vakbekwaamheid. Het verenigingsblad, waarin aandacht wordt gegeven aan actuele ontwikkelingen in de Neerlandistiek sluit aan bij deze doelstellingen.

Archief
Het archief bevat 2 samenvattingen van artikelen uit Nederlands in Suriname
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:halfjaarlijks
Abonnementen:

Leden krijgen een exemplaar en ook donateurs hebben recht op een exemplaar.

Voor informatie: de secretaris van de SVN: Shirley Sitaldin e-mail: taras@sr.net

Losse nummers:

Voor losse nummers kunt u zich wenden tot de secretaris van de SVN: Shirley Sitaldin

e-mail: taras@sr.net