Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


Moer

Moer was een uitgave van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), die in september 2004 werd opgeheven. Moer verscheen voor het eerst in 1969, en de laatste uitgave (nummer 2004-4), verscheen in februari 2005.
Het blad richt zich op de vernieuwing van het onderwijs in het Nederlands op alle niveaus, van basisonderwijs tot volwasseneducatie, van moedertaal tot NT2 en Fries. De artikelen zijn vaak praktisch bruikbaar voor leraren. Ook kwamen nieuwe ideeën of visies aan bod en verslagen van experimenten in het onderwijs. De doelgroep was: leraren Nederlands, NT2 en Fries op alle niveaus, van basisonderwijs tot en met hbo/universiteit, alsmede studenten pabo en lerarenopleiding.

Alle nummers van Moer zijn gedigitaliseerd en integraal in te zien op www.taalunieversum.org/moer. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, en kwam tot stand in samenwerking met de uitgever van Moer.

Archief
Het archief bevat 47 samenvattingen van artikelen uit Moer
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:Moer is in september 2004 opgeheven. Het tijdschrift verscheen 6 x per jaar, vanaf 2002 4 x per jaar. Per jaargang is een extra dik nummer gewijd aan een actueel thema.
Abonnementen:Aangezien de VON en Moer opgeheven zijn, is het niet meer mogelijk om lid te worden van VON of een abonnement te nemen op Moer.
Losse nummers: De liquidatoren van VON hebben de Nederlandse Taalunie een schenking gedaan om het digitale archief van Moer te publiceren op Taalunieversum. Het volledige archief vindt u op www.taalunieversum.org/moer.