Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


VonkVONK is een tijdschrift voor iedereen die met het onderwijs Nederlands begaan is: leraren Nederlands van het basis- tot en met het hoger onderwijs, maar ook leraren van niet-taalvakken, opleiders, begeleiders, ontwikkelaars en beleidsmakers. Het laatste nummer van Vonk verscheen in juli 2011 (jaargang 40, nummer 5), en bevat een selectie van artikelen verschenen tussen 1989 tot 2011.

Elk nummer bevat enkele artikelen waarin recente vakdidactische inzichten praktisch vertaald worden. Thema's die frequent aan bod komen, zijn: mondelinge vaardigheden, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, taalbeschouwing, literatuuronderwijs, anders evalueren, integratie van ICT, omgaan met taalleerproblemen, talenbeleid, taalgericht vakonderwijs en nieuwe vormen van leren. Daarnaast heeft Vonk vaste rubrieken met uitgewerkte lesmodellen, standpunten, recensies en signalementen van internetsites, tijdschriften en nascholingen.

Alle nummers van Vonk zijn gedigitaliseerd en integraal in te zien op www.taalunieversum.org/vonk. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging van het Onderwijs in het Nederlands, en is tot stand gekomen in overleg met de uitgever van Vonk en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Archief
Het archief bevat 185 samenvattingen van artikelen uit Vonk
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:Vonk verscheen van 1970 tot 2011 vijf keer per jaar (februari,april, juli, oktober en december). Elke jaargang bevat een of twee themanummers.
Website:Vonk
Abonnementen:-
Losse nummers:Losse nummers kunnen besteld worden via de website van Vonk. De kostprijs varieert al naar gelang de verschijningsdatum en het aantal pagina's.