Doorzoek onderwijstijdschriften

De volgende tijdschriften nemen deel aan de attenderingsservice
(Zet je cursor op een cover om de titel te zien, en klik erop voor meer info)

cover Alfa Nieuws cover De Wereld van het Jonge Kind cover Didaktief cover Fons


cover JSW cover Klasse cover Leesgoed cover Les


cover Levende Talen Magazine cover Levende Talen Tijdschrift cover Moer cover Nederlands in Suriname


cover Nieuwsbrief Taal voor opleiders en Begeleiders cover Profiel cover Taalschrift cover TooN/SpeZiaal


cover Tsjip/letteren cover Van A tot Z cover Van 12 tot 18 cover Vonk


cover Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs cover overige tijdschriften


Profiel

Profiel is het enig onafhankelijke vakblad voor betrokkenen bij de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). Het informeert over ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing, maar ook over samenwerkingsverbanden tussen regionale opleidingencentra (roc's), kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, gemeenten en bedrijfsleven en over beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor de bve-sector. Dit gebeurt door een aantrekkelijke mix van reportages, achtergrondartikelen, columns, korte berichten en vaste rubrieken.

Profiel is h�t onafhankelijke vakblad voor docenten, stafmedewerkers en (midden)managers van roc's.

Tevens heeft Profiel veel lezers onder managers, (beleids)medewerkers en projectleiders werkzaam bij:
 • scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo's)
 • onderwijsondersteunende instellingen
 • kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
 • gemeenten en provincies
 • centra voor werk en inkomen
 • koepel- en brancheorganisaties
 • jeugdzorg- en welzijnsinstellingen
 • bedrijven in allerlei sectoren

Archief
Het archief bevat 77 samenvattingen van artikelen uit Profiel
» Bekijk deze samenvattingen


Praktische informatie
Verschijningsfrequentie:Profiel verschijnt maandelijks behalve in januari, juli en augustus. De uitgave van december is een dubbelnummer.
Website:Profiel
Abonnementen:
 • Instellingsabonnement: &euro 95,00 per jaar
 • Particulier abonnement: &euro 66,50 per jaar
 • studentenabonnement: &euro 33,25 per jaar
 • proefabonnement: &euro 22,50 voor 3 nummers
Voor bestellingen of informatie (ook over advertenties):
Profiel vakblad, Nico Werensteijn
telefoon: 030-273 51 21
e-mail: n.werensteijn@profielproducties.nl
Losse nummers:Los nummer: &euro 10,75 / dubbelnummer &euro 15,25