Aan het werk!

Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs

Te veel leerlingen tussen 10 en 18 jaar kunnen niet voldoende lezen om mee te kunnen komen op school. Vooral deze jongeren hebben een grote kans om de school zonder diploma te verlaten en in de werkloosheid terecht te komen. Daar kan iets aan gedaan worden: leerlingen laten lezen omdat ze het nodig hebben.

De belangrijkste boodschap in het rapport: goed leren lezen is niet alleen iets voor de taalles. Alles begint met aandacht van de school voor 'functionele leesvaardigheid'. Dat heeft betrekking op lezen omdat je het nodig hebt. In het geval van leerlingen: lezen om hun leerstof te begrijpen. Als ze leestaken vermijden omdat ze daar moeite mee hebben, komen leerlingen gemakkelijk terecht in een negatieve spiraal. De school moet dat onderkennen en proberen die spiraal om te buigen. Dat kan door in alle vakken systematisch aandacht te besteden aan lezen, geschikte leesteksten te gebruiken en betekenisvolle, behoeftescheppende leestaken op te geven, die zijn afgestemd op het niveau en de interesse van leerlingen.

Het rapport biedt samenhangende adviezen voor alle betrokkenen bij het onderwijs: leraren, docenten, ontwerpers van lesmethodes, schooldirecties en beleidsmakers. Het werd geschreven door een werkgroep van het Platform Onderwijs Nederlands bestaande uit Nora Bogaert, Hilde Hacquebord, Saskia Timmermans, Marianne Verhallen en Jeroen Devlieghere onder voorzitterschap van Jan Rijkers.

Referentie
Auteur(s): 
Bogaert, N.
Auteur(s): 
J. Devlieghere
Auteur(s): 
H. Hacquebord
Auteur(s): 
J. Rijkers
Auteur(s): 
S. Timmermans
Auteur(s): 
M. Verhallen
Publicatiejaar: 
2008
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
52
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in zwart-wit: 
€ 9,00
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 14.85
28 maart 2013

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.