Dossier NT2

voor volwassenen in Nederland en Vlaanderen

Met dit dossier wil de Taalunie uitwisseling van kennis en inzichten tussen Nederlandse en Vlaamse betrokkenen stimuleren. Het bevat artikelen, conferentieteksten en beleidsdocumenten die geschreven zijn met het oog op een Nederlands-Vlaams publiek. Veel van de teksten zijn geschreven in het kader het Platform Volwassenenonderwijs NT2.

Referentie
Auteur(s): 
Nederlandse Taalunie
Publicatiejaar: 
2002
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
16 oktober 2012

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.