Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen

Een stand van zaken

In deze publicatie wordt in kaart gebracht wat momenteel bekend is over (de praktijk van) het literatuuronderwijs binnen het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Daarbij gaat het om (onderwijs)beleid, regels, aanbevelingen, methodes, organisaties, scholing en initiatieven die de basis vormen van waaruit de individuele docent zijn praktijk kan vormgeven; dé praktijk bestaat immers niet. Door de situatie in beide delen van het taalgebied naast elkaar te zetten, wordt een meerwaarde geboden aan de discussie over het vak. De volgende vragen komen onder andere aan bod:

  • Wat houdt literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen in?
  • Welke eisen worden er aan gesteld en hoe worden die vervolgens ingevuld in leerplannen en praktijk?
  • Welke hulpmiddelen zijn er om die praktijk zo goed mogelijk in te vullen?
  • Welk wetenschappelijk onderzoek biedt inzichten in literatuuronderwijs?

Deze publicatie is geschreven naar aanleiding van de in 2006 verschenen publicatie De cultuur van het lezen, waarin Ronald Soetaert op zoek gaat naar de functies en de waarden van het lezen van literatuur. In zijn essay staat hij stil bij een aantal trends in onze postmoderne maatschappij en hun effecten op de literaire cultuur en de literaire communicatie. Hierbij schenkt hij aandacht aan cultuuroverdracht, jeugdculturen, digitalisering, multiculturalisme en onderwijs. Inzichten uit deze publicatie kunnen interessant zijn voor het literatuuronderwijs en hebben de Taalunie ertoe gebracht na te denken over hoe ze het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen zou kunnen ondersteunen. Daarbij bleek het van belang eerst te weten hoe de praktijk van het literatuuronderwijs er eigenlijk uitziet, zodat daarna bekeken kan worden waar eventuele lacunes liggen.

Uit de publicatie blijken overeenkomsten en verschillen tussen het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zicht krijgen op deze overeenkomsten en verschillen is interessant om:

  • een aantal vooroordelen over het literatuuronderwijs aan beide kanten van de taalgrens uit de wereld te helpen;
  • te kijken op welke manier Vlaanderen en Nederland elkaar kunnen inspireren bij het vormgeven van bepaalde aspecten van het literatuuronderwijs.
Referentie
Auteur(s): 
Nicolaas, M.
Auteur(s): 
S. Vanhooren
Publicatiejaar: 
2008
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
58
ISBN: 
978-90-70593-16-2
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in zwart-wit: 
€ 10,50
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 18.30
28 maart 2013

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.