Het Nederlands in nieuwe vormen van Leren

De afgelopen jaren is er zowel in Nederland als in Vlaanderen veel belangstelling gegroeid voor nieuwe vormen van leren. In Nederland spreekt men meestal van 'Het Nieuwe Leren', in Vlaanderen van 'Begeleid Zelfstandig Leren'. In beide delen van het taalgebied wordt het nieuwe leren verschillend ingevuld, maar in de school- en klaspraktijk zijn er veel overeenkomsten. Ook de gevolgen van nieuwe vormen van leren voor de plaats van het Nederlands binnen het onderwijs zijn in Nederland en Vlaanderen vergelijkbaar.

Deze brochure en dvd's zoomen in op de nieuwe vormen van leren en de plaats van het onderwijs Nederlands daarin. Aan de hand van gerichte filmopnamen in twee Nederlandse en twee Vlaamse scholen maakt u van dichtbij kennis met de praktijk op dit vlak in het voorgezet/secundair onderwijs. De brochure bevat videomateriaal met kijkopdrachten, portretten van de bezochte scholen, theoretische achtergronden en een overzicht van kansen, bedreigingen en aandachtspunten.

Het materiaal is gericht op iedereen die scholen in Nederland en Vlaanderen begeleidt bij het implementeren van nieuwe vormen van taalleren: lerarenopleiders, nascholers, onderwijsbegeleiders, schooldirecties en leraren die een voortrekkersrol binnen de school spelen. Het materiaal werd geschreven en samengesteld door Jan T'Sas en Bart van der Leeuw, in nauwe samenspraak met een werkgroep van het Platform Onderwijs Nederlands (PON) bestaande uit Maaike Hajer, Jozef Kok, Bart van der Leeuw, Werner Schrauwen en Jan T'Sas onder voorzitterschap van Brigitte van Hilst.

 

Referentie
Auteur(s): 
T' Sas, J.
Auteur(s): 
B. van der Leeuw
Publicatiejaar: 
2008
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
44
ISBN: 
9789070593148
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in zwart-wit: 
€ 28,50
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 34.95
Links
28 maart 2013

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.