HTNO: brug tussen onderzoek en onderwijs

Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht

In de brochure HTNO: brug tussen onderzoek en onderwijs leest u wat u allemaal kunt doen met Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), een databank met beschrijvingen van onderzoek naar het taalonderwijs Nederlands.

Aan de hand van vragen uit de onderwijspraktijk toont de brochure welke informatie u als onderwijsprofessional uit de HTNO-databank kunt halen, en hoe u daarbij te werk kunt gaan. Voor onderwijsadviseurs, pedagogisch begeleiders of lerarenopleiders laat de brochure bijvoorbeeld zien wat HTNO te bieden heeft bij het adviseren van scholen of bij het opleiden van kritische leraren.

Trends in onderzoek Ook beschrijft de brochure een aantal trends, die we uit HTNO kunnen afleiden. Zo kunt u zien naar welke onderdelen van het taalonderwijs veel onderzoek is gedaan en welke minder zijn onderzocht. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor de onderwijspraktijk, maar ook voor de opstellers van onderzoeksprogramma's en voor beleidsmakers.

Reflecties over onderzoek naar onderwijs Nederlands Speciaal voor deze brochure schreven enkele Nederlandse en Vlaamse onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken een reflectie op HTNO:

  • Ruben Vanderlinde gaat in op de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.
  • Ron Oostdam beschrijft verschillende onderzoeksthema's en de verbanden daartussen en merkt terloops op dat het onderzoek wel erg verkokerd is in domeinen van het onderwijs Nederlands.
  • Kris Van den Branden vergelijkt de productie van onderzoekspublicaties over taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen.
  • Gert Rijlaarsdam pleit voor het bestuderen van internationaal onderzoek naar moedertaalonderwijs.

Aanleiding Naar het taalonderwijs Nederlands wordt veel onderzoek gedaan. Daardoor beschikken we over heel wat nuttige, inspirerende resultaten uit onderzoek. Tegelijk stellen we vast dat de klassenpraktijk hiervan onvoldoende profiteert. Leraren, schoolbegeleiders, lerarenopleiders worden onvoldoende geholpen om op een toegankelijke manier kennis te nemen van onderzoeksresultaten en een vertaalslag te maken naar hun dagelijkse onderwijssituatie. Met Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), een databank met beschrijvingen van onderzoek naar het taalonderwijs Nederlands, wil de Taalunie een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk.

Referentie
Auteur(s): 
Olijkan, E.
Auteur(s): 
H. de Weger
Publicatiejaar: 
2012
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
44
ISBN: 
978-90-70593-17-9
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 14.85
13 mei 2014

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.