Laaggeletterd in de Lage Landen

Hoge prioriteit voor beleid

In Nederland en Vlaanderen samen zijn er ruim twee miljoen volwassenen die moeite hebben met hun maatschappelijk functioneren omdat ze onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Reden voor de Nederlandse Taalunie om van laaggeletterdheid een speerpunt in haar sociaal taalbeleid te maken.

Een eerste concretisering is de publicatie van het rapport 'Laaggeletterd in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid.'

De stelling die in het rapport wordt verdedigd is dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed moet worden opgepakt, niet alleen door onderwijs. De aanpak moet oog hebben voor verschillende subgroepen. De groep van laaggeletterde volwassenen omvat zowel de grootmoeder die haar kleinkind wil voorlezen als de achttienjarige schoolverlater op zoek naar werk.

Het Nederlands-Vlaamse auteursteam bestaat uit gerenommeerde deskundigen uit het veld van onderwijs aan laaggeletterden: Ella Bohnenn, Christine Ceulemans, Carry van de Guchte, Jeanne Kurvers en Tine Van Tendeloo.

Extra - vergelijking referentiekaders

In functie van het rapport is een vergelijking gemaakt van verschillende referentiekaders die gebruikt worden als standaarden in het volwassenenonderwijs in Nederland en Vlaanderen (hoofdstuk 2, p. 13). Deze vergelijking zit niet bij het rapport, maar kunt u hieronder downloaden.

Referentie
Auteur(s): 
Bohnenn, E.
Auteur(s): 
C. Ceulemans
Auteur(s): 
C. van de Guchte
Auteur(s): 
J. Kurvers
Auteur(s): 
T. Van Tendeloo
Publicatiejaar: 
2004
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
64
ISBN: 
90-70593-05-X
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
Prijs voor een uitgave in zwart-wit: 
€ 10,50
Prijs voor een uitgave in kleur: 
€ 18.30
Links
1 mei 2020

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.