Maatschappelijke stages en inburgering

De bijdrage van jongeren aan de inburgering van

In het kader van de maatschappelijke stage die vanaf het schooljaar '07-'08 verplicht wordt in het voorgezet onderwijs in Nederland denkt de Nederlandse minister voor Wonen, Wijken en Integratie na over de mogelijkheid om leerlingen in te zetten als vrijwilliger in het volwassenenonderwijs NT2.

Aan de Nederlandse Taalunie werd gevraagd om een advies op te stellen over de kansen en valkuilen van dit voornemen. Deze vraag ligt in het verlengde van het onderzoek dat de Taalunie in '03-'04 heeft laten uitvoeren naar de bijdrage van vrijwilligers in het NT2-onderwijs (lees meer over dit onderzoek).

Het advies is opgesteld door Wim Coumou. Het werd becommentarieerd door experts uit Nederland en Vlaanderen, en aangevuld met suggesties van het Platform Volwassenenonderwijs NT2.

De adviestekst tracht een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs in het kader van een maatschappelijke stage een bijdrage leveren aan het taalverwervingsproces van inburgeraars?
  • Welke voorbeelden met betrekking tot vorm en/of inhoud zijn hiervan te geven?
  • Hoe kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs in het kader van een maatschappelijke stage een bijdrage leveren aan het participatieproces van inburgeraars?
  • Welke voorbeelden met betrekking tot vorm en/of inhoud zijn hiervan te geven?

Maatschappelijke stages en inburgering. De bijdrage van jongeren aan de inburgering van anderstaligen. Adviestekst in opdracht van de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Referentie
Auteur(s): 
Coumou, W.
Publicatiejaar: 
2007
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
28 maart 2013

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.