Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen

Rapport van de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Het rapport 'Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen' schetst een beeld van het onderwijs in en van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Het rapport werd opgesteld in opdracht van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (Raad) en werd geschreven door een werkgroep van onderwijsdeskundigen onder voorzitterschap van Sjaak Kroon. Verder zetelden in de werkgroep: Koen van Gorp, Hilde Hacquebord, Koen Jaspaert (secretaris), Riet Jeurissen (namens de Raad), Harry Paus, Rita Rymenans en Bert Tahitu (namens de Raad).

Aanleiding tot de opdracht voor het schrijven van het rapport was het besluit van de Raad (2002) een breed advies uit te brengen over het onderwijs in en van het Nederlands. Lees het besluit van de raad.

'Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen' behandelt de maatschappelijke opdracht van het onderwijs in het algemeen en het onderwijs in en van het Nederlands in het bijzonder en bespreekt hoe het onderwijs Nederlands qua doelstellingen en uitwerking aan die maatschappelijke opdracht probeert te beantwoorden. Daarbij komt het onderwijsveld zelf aan het woord: bij monde van individuen en instanties die rechtstreeks invloed uit kunnen oefenen op de vormgeving van dat onderwijs. Maar ook de mensen die veel minder direct bij de vormgeving van dat onderwijs betrokken zijn, maar toch duidelijke verwachtingen hebben, laten van zich horen. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen over stappen die Nederland en Vlaanderen gezamenlijk kunnen nemen om het onderwijs in en van het Nederlands slagvaardiger aan een duidelijke opdracht te laten werken.

De Raad heeft het rapport met veel belangstelling gelezen en heeft een aantal elementen eruit gebruikt voor zijn advies. Ook al deelt de Raad niet alle standpunten in het rapport, hij is wel van mening dat er interessante informatie in wordt samengebracht over het onderwijs in en van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Om die reden wil de Raad ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid bieden kennis te nemen van deze tekst.

Referentie
Auteur(s): 
Jaspaert, K.
Publicatiejaar: 
2006
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
60
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
ja
6 december 2012

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.