Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed

Aanbevelingen Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed

Op basis van de Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten heeft de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed succesfactoren bepaald voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed en aanbevelingen geformuleerd aan het Comité van Ministers. In het rapport worden de succesfactoren benoemd en de aanbevelingen toegelicht.

Samenvatting van het rapport.
Abstract of the report in English.

Referentie
Publicatiejaar: 
2015
Totaal aantal pagina's: 
24
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
23 maart 2016

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.