Erfgoed/bibliotheek

Het Nederlandse taalgebied heeft een rijk literair erfgoed dat voor toekomstige generaties beschikbaar dient te blijven. Steeds meer daarvan is beschikbaar via de digitale bibliotheek en beschreven in het overzichtswerk van de literatuurgeschiedenis.

 • Literatuurgeschiedenis
  Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
  Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur is een breed en overkoepelend overzicht van de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in acht delen.
 • Digitalisering
  Nederlands als doel en middel van digitalisering In Nederland en Vlaanderen worden grote inspanningen geleverd om cultureel erfgoed te digitaliseren en digitaal ter beschikking te stellen. Niet alleen omdat veel cultureel erfgoed Nederlandstalig is, maar ook omdat het ontsluiten van cultureel erfgoed vaak in het Nederlands gebeurt. Samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ligt daarom voor de hand.
 • Literatuur op internet: DBNL
  DBNL
  De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.