Erfgoed/bibliotheek

Het Nederlandse taalgebied heeft een rijk literair erfgoed dat voor toekomstige generaties beschikbaar dient te blijven. Steeds meer daarvan is beschikbaar via de digitale bibliotheek en beschreven in het overzichtswerk van de literatuurgeschiedenis.

  • Literatuurgeschiedenis
    Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
    Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur is een breed en overkoepelend overzicht van de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in acht delen.
  • Literatuur op internet: DBNL
    DBNL
    De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.