Specifieke gebieden

 • Buurlanden
  wereldbol
  Rondom het Nederlandse taalgebied wordt Nederlands onderwezen op scholen voor primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. Het gaat om de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen, de departementen Nord en Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk en de Franstalige en Duitstalige gemeenschap in België.
 • Indonesië
  Met Indonesië heeft de Taalunie een bijzondere relatie. Het Nederlands is in Indonesië een belangrijke bronnentaal in het academisch onderwijs, bv. in de rechtenstudie. Ook de belangstelling voor cursussen hedendaags Nederlands groeit. Daarom ondersteunt de Taalunie het onderwijs Nederlands in Indonesië.
 • Conversatietafel voor NVT-lesgevers
  Tijdens het schooljaar 2018-19 organiseert de Taalunie conversatietafels voor lesgevers Nederlands in het basisonderwijs en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel.
 • Zuid-Afrika
  wereldbol
  De Taalunie ondersteunt de neerlandistiek en het NVT-onderwijs  in Zuid-Afrika en Namibië via de reguliere financieringssystematiek voor universitaire afdelingen en docentenverenigingen.
 • Caribisch gebied en Suriname
  Het Nederlands is de taal van 6 miljoen Vlamingen, van 16 miljoen Nederlanders en van 535.000 Surinamers. Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen) wordt Nederlands gesproken.
 • Symposium DAC-NTU 2016
  DAC-NTU Symposium on Language Resources: Exploring New Areas of Collaboration