Voor docenten

 • Financieringen
  Handen
  De Nederlandse Taalunie ondersteunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor de Nederlandstalige cultuur en het onderwijs Nederlands. Onder meer met financieringen.
 • Docentencursussen
  Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.
 • CNaVT
  Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren.
 • Taalunie voor neerlandici wereldwijd
  Ben je neerlandica/-cus buiten Nederland of Vlaanderen? Dan kan de Nederlandse Taalunie je waarschijnlijk helpen.
 • Mijn NVT
  Digitale leermiddelen De Taalunie zet in op docentenprofessionalisering en levenslang leren om de kwaliteit van het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal te ondersteunen en te versterken.
 • Didactische Ondersteuning
  In de hele wereld hebben steeds meer mensen de behoefte om vreemde talen te leren. Ook de belangstelling voor het Nederlands neemt toe. Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van allerlei nationaliteiten en voor allerlei doelen Nederlands. Daar zijn talloze lesgevers in het buitenland mee bezig. Goede lesgevers zijn onmisbaar voor kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal (NVT/NBT). Daarom is het van belang dat lesgevers doorlopend een rijk en divers aanbod bij- en nascholingen krijgen.
 • Project student-assistenten Nederlands
  Onder "student-assistent" verstaan we een Nederlandse of Vlaamse student die in het buitenland een studie volgt en die daarnaast ondersteunende onderwijstaken voor een afdeling Nederlands verricht.
 • Buurlanden
  wereldbol
  Rondom het Nederlandse taalgebied wordt Nederlands onderwezen op scholen voor primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. Het gaat om de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen, de departementen Nord en Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk en de Franstalige en Duitstalige gemeenschap in België.
 • Vertaalateliers op locatie
  Afdelingen Nederlands buiten het taalgebied kunnen bij het Expertisecentrum Literair Vertalen ondersteuning voor een vertaalatelier op locatie (VOL) aanvragen.
 • Docentenplatforms buitenlandse neerlandistiek
  Samenwerking tussen de afdelingen Nederlands aan de universiteiten in het buitenland leidt tot versterking van de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied. Een docentenplatform voorziet hierin. De Taalunie probeert deze samenwerking te bevorderen.
 • Website ERK Nederlands
  Deze website ERK Nederlands helpt u om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beter te leren kennen. Aan de hand van voorbeelden van taken en van uitwerkingen door cursisten krijgt u een duidelijker beeld van de betekenis van de verschillende ERK-niveaus.
 • Activiteiten studenten en docenten
  Vakgroepen Nederlands in het buitenland en docentenplatforms organiseren regelmatig interessante activiteiten voor hun studenten, zoals lezingen, filmbezoek, ontmoetingen met bekende schrijvers, co
 • Adressenbank neerlandistiek wereldwijd
  De neerlandistiek is een bloeiende, internationale discipline die wereldwijd wordt beoefend. De databank Neerlandistiek Wereldwijd geeft een actueel overzicht van de stand van zaken. Hier is informatie te vinden over neerlandici van verschillende disciplines aan meer dan 300 verschillende instellingen in verschillende landen wereldwijd.
 • Feiten over het Nederlands
  Feiten & cijfers.
 • Beurzen voor docenten
  Niet alleen de Taalunie biedt regelingen aan voor docenten in de wereld. Ook andere instellingen bieden beurzen aan die kunnen worden ingezet voor de docent en/of de afdeling Nederlands.
 • Advertentie plaatsen
  Uw vacatures met betrekking tot de internationale neerlandistiek kunt u plaatsen op onze vacaturebank op taalunieversum.org.
 • Grenslandencolloquium
  De Taalunie werkt op het gebied van onderwijs samen met de grensregio's in Duitsland, Noord-Frankrijk en de Franstalige gemeenschap in België.