Voor docenten

 • Financieringen
  Handen
  De Nederlandse Taalunie ondersteunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor het onderwijs Nederlands. Onder meer met financieringen.
 • Docentencursussen
  Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.
 • CNaVT
  Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren.
 • Taalunie voor neerlandici wereldwijd
  Ben je neerlandica/-cus buiten Nederland of Vlaanderen? Dan kan de Nederlandse Taalunie je waarschijnlijk helpen.
 • Didactische Ondersteuning
  In de hele wereld hebben steeds meer mensen de behoefte om vreemde talen te leren. Ook de belangstelling voor het Nederlands neemt toe. Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van allerlei nationaliteiten en voor allerlei doelen Nederlands. Daar zijn talloze docenten in het buitenland mee bezig. Om de ontwikkeling van het onderwijs Nederlands in het buitenland op gang te houden is het nodig die docenten ter plekke op inhoudelijk vlak te ondersteunen en hen daarnaast in gesprek te brengen met collega's uit Nederland en Vlaanderen.
 • Project student-assistenten Nederlands in Europa
  Onder "student-assistent" verstaan we een Nederlandse of Vlaamse student die in het buitenland een studie volgt en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands verricht. Student-assistenten kunnen worden aangevraagd door alle afdelingen Nederlands in Europa.
 • Buurlanden
  wereldbol
  Rondom het Nederlandse taalgebied wordt Nederlands onderwezen op scholen voor primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. Het gaat om de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen, de departementen Nord en Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk en de Franstalige gemeenschap in België.  
 • Beurzen neerlandistiek
  Voor studenten en docenten in de buitenlandse neerlandistiek zijn in het Nederlandse taalgebied diverse beurzen beschikbaar.  
 • Vertaalateliers op locatie
  Met ingang van 2009 faciliteert het Expertisecentrum Literair Vertalen een flexibel aanbod aan ateliers literair vertalen die onafhankelijk van de talencombinatie overal ter wereld ingericht kunnen worden.
 • Website ERK Nederlands
  Deze Taalunie-website helpt u om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beter te leren kennen. Aan de hand van voorbeelden van taken en van uitwerkingen door cursisten krijgt u een duidelijk beeld van de betekenis van de verschillende ERK-niveaus. De site is o.a. bedoeld voor docenten Nederlands aan anderstaligen.
 • Docentenplatforms buitenlandse neerlandistiek
  Samenwerking tussen de afdelingen Nederlands aan de universiteiten in het buitenland leidt tot versterking van de neerlandistiek extra muros. Een docentenplatform voorziet hierin. De Taalunie probeert deze samenwerking te bevorderen.
 • Grenslandencolloquium 2016
  Vijftien jaar na het eerste colloquium ‘Nederlands in de grensgebieden’ organiseerde de Taalunie op 18 en 19 november 2016 in Luik het vervolg.
 • Activiteiten studenten en docenten
  Vakgroepen Nederlands in het buitenland en docentenplatforms organiseren regelmatig interessante activiteiten voor hun studenten, zoals lezingen, filmbezoek, ontmoetingen met bekende schrijvers, co
 • Adressenbank neerlandistiek in de wereld
  De neerlandistiek is een bloeiende, internationale discipline die wereldwijd wordt beoefend. De databank Neerlandistiek Wereldwijd geeft een actueel overzicht van de stand van zaken. Hier is informatie te vinden over neerlandici van verschillende disciplines aan meer dan 300 verschillende instellingen in verschillende landen wereldwijd.
 • Veelgestelde vragen over de neerlandistiek wereldwijd
  U vond het antwoord op uw vraag over het onderwijs Nederlands in de wereld nog niet? Misschien vindt u dan het antwoord op onze pagina met veelgestelde vragen.
 • Feiten over het Nederlands
  Feiten & cijfers. Voor zo'n 23 miljoen mensen in de wereld is Nederlands de moedertaal.