Nederlands en onderwijs

Op deze pagina's vinden onderwijsondersteuners, onderzoekers, lerarenopleiders, leraren en anderen die in het onderwijs werken, de nodige informatie en het advies dat ze zoeken.

Hier vindt u ook informatie over het onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2). Voor onderwijs Nederlands in het buitenland (NVT) kunt u terecht op onze pagina's Nederlands internationaal.

Lees meer over de onderwijsprijzen die de Taalunie uitreikt.

 • Schrijfleven
  Onderzoek naar schrijfvaardigheid

  Enige tijd geleden deden wij een oproep aan studenten aan lerarenopleidingen om onderzoek te doen naar schrijfvaardigheid. Heb jij het onderzoek inmiddels afgerond, dan kan je de resultaten hier downloaden.

 • ERK Nederlands
  ERK Nederlands

  De website ERK Nederlands biedt informatie over werken met het Europees Referentiekader in de NT2- en NVT-klas en voorbeelden van taken en cursistprestaties voor de verschillende vaardigheden.

 • Afbeelding cover Spiegel
  Spiegel online!

  Het Taalunieversum is uitgebreid met het digitale archief van het tijdschrift Spiegel, hét tijdschrift voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van de didactiek van het moedertaalonderwijs en van de opleiding tot leraar in de moedertaal. 

 • Taalhelden

  Taalhelden.org is een website over taal voor én door jongeren. Ook voor docenten biedt de site een massa materiaal om in de les Nederlands te gebruiken. Grasduin en kies! 

  Taalhelden.org

 • Onderwijslinks

  Deze collectie van internetlinks beschrijft honderden websites over onderwijs Nederlands.

 • illustratie - google maps
  Neerlandistiek wereldwijd

  Zoek informatie op over alle instellingen in de wereld waar neerlandistiek beoefend wordt.