Onderwijsthema's

De Taalunie werkt aan een aantal actuele onderwijsthema's.

 • Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw
  Iedereen taalcompetent! Dat is de titel van de visietekst van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. De tekst gaat in op de vraag hoe het onderwijs Nederlands eruit zou moeten zien om maximaal in te kunnen spelen op de uitdagingen die onze complexe, hyperdiverse en meertalige 21ste-eeuwse samenleving aan ons stelt. 
 • Conferenties onderwijsvernieuwing
  In de periode 2010-2012 organiseerde de Nederlandse Taalunie jaarlijks een conferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands.
 • Talige competenties leraren
  Uitsnede cover 'Dertien doelen in een dozijn'
  Alles over de talige compenties van leraren en de verschillende manieren waarop die aan bod komen in de klas, en daarbuiten.
 • Schrijfonderwijs in de schijnwerpers
  Schrijfonderwijs
  Vergroot de kennis van leraren over effectief schrijfonderwijs. Dat is de hoofdlijn van het advies ‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’, dat de Taalunie heeft opgesteld naar aanleiding van zorgen over het niveau van schrijfvaardigheid van leerlingen in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs, in Nederland en Vlaanderen.
 • Beroepsgericht onderwijs
  Studenten
  In het beroepsgericht onderwijs zitten veel leerlingen die problemen hebben met taal en lezen. Worden leraren-in-opleiding voldoende voorbereid om hiermee om te gaan? 
 • Leeswijzer ALFA NT2
  De Leeswijzer ALFA NT2 biedt een overzicht van 'wat is wat' en 'wie is wie' als het gaat om alfabetisering NT2 in Nederland en Vlaanderen.
 • Spellingonderwijs
  "Ze kunnen niet meer spellen"
  Kunnen ze niet meer spellen?
 • Taal- en onderwijsachterstand
  Taalforum - logo
  Het Taalforum is een expertisenetwerk dat zich bezighoudt met taalachterstand in het onderwijs. De kernvraag is: Hoe kan de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen met een onderwijsachterstand zodanig verbeterd worden dat hun kans op schoolsucces vergroot?
 • NT2-beginnersdoelen
  Doelgericht uit de startblokken. Anderstalige volwassenen leren Nederlands sneller en beter als ze dat wat ze leren in de les ook direct in hun dagelijks leven kunnen toepassen. 
 • Het nieuwe leren
  Nieuwe vormen van leren
  In november 2008 publiceerde de Nederlandse Taalunie Het Nederlands in nieuwe vormen van leren, een brochure met twee dvd's met videomateriaal.
 • Alfabetisering NT2
  Oude man leest
  Op deze pagina's is informatie bij elkaar gebracht over alfabetisering in Nederlands als tweede taal (alfa NT2).
 • Functionele leesvaardigheid
  Geletterdheid staat zowel in Nederland als in Vlaanderen sterk in de belangstelling.
 • Suriname
  Toespraak president Venetiaan op onderwijscongres in Suriname
  Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten die de Nederlandse Taalunie op onderwijsgebied heeft uitgevoerd met Suriname.