De wereld van het Nederlands

Hoeveel mensen spreken Nederlands? En is hun taal overal dezelfde? Hoe oud is het Nederlands? En wat is de verwantschap met Afrikaans?

De landen die deel uitmaken van de Nederlandse Taalunie hebben ook een eigen taalwetgeving. Daarnaast voeren ze een gezamelijk beleid in de Taalunie.

Tot 2013 publiceerde de Taalunie de krant Taalpeil met de uitkomsten van een enquête over een specifiek thema.  

De Taalunie werkt aan de toekomst van onze taal door te investeren in taaltechnologie. Het verleden wordt gekoesterd door digitalisering van Nederlandstalig erfgoed.

  • Taalhelden

    Taalhelden.org is een website over taal voor én door jongeren. Ook voor docenten biedt de site een massa materiaal om in de les Nederlands te gebruiken. Grasduin en kies! 

    Taalhelden.org