Feiten en Cijfers

Hoeveel mensen spreken Nederlands? En is hun taal overal dezelfde? Hoe oud is het Nederlands? En wat is de verwantschap met Afrikaans?

De landen die deel uitmaken van de Nederlandse Taalunie hebben ook een eigen taalwetgeving. Daarnaast voeren ze een gezamenlijk beleid in de Taalunie.

Tot 2013 publiceerde de Taalunie de krant Taalpeil met de uitkomsten van een enquête over een specifiek thema.