Sitemap

Feiten en Cijfers (Wereld van het Nederlands)
Feiten en cijfers Feiten en cijfers
Geschiedenis van het Nederlands Feiten en cijfers
Luistertaal Beleid
Nederlands en de media Thema's
Nederlands in Nederland en Vlaanderen Feiten en cijfers
Staat van het Nederlands Feiten en cijfers
Stap binnen bij de Nederlandse taal Thema's
Taal en toegang Beleid
Taal en wetgeving Beleid
Taalvariatie Thema's
Tweetalig, meer talig Thema's
Veelgestelde vragen over ons taalbeleid Beleid
Wereldtaal Thema's
LAND/GEBIED
Taalgebruik en taalbeleving buiten taalgebied
literatuur
Lezen leesbevordering
Ondersteuning letterenveld leesbevordering
Standaardtaal (Taalhulp)
Meer over spelling Spelling
Taal en cultuur (Letteren & lezen)
Boekenzoeker Leesbevordering en literatuuronderwijs
De Inktaap Leesbevordering en literatuuronderwijs
Literatuur op internet: DBNL Erfgoed/bibliotheek
Literatuurgeschiedenis Erfgoed/bibliotheek
Master literair vertalen Literair vertalen
Petra-E Literair vertalen
Promotie en grensverkeer Subsidies
Toneelschrijfprijs Prijzen
VertalersVakschool Literair vertalen
Write Now! Prijzen
onderwijs
Onderwijs Nederlands in beeld didactiek
Taal- en onderwijsachterstand taalachterstand/onderwijsachterstand/-kansen
Onderwijs Nederlands binnen het taalgebied (Nederlands op school)
Beroepsgericht onderwijs Onderwijsthema's
HSN Conferentie Onderzoek en informatie
Onderwijstermenlijst Onderzoek en informatie
Onderwijstijdschriften Onderzoek en informatie
Onderzoek Onderzoek en informatie
Suriname Onderwijsthema's
Taaltweedaagse Onderzoek en informatie
Taalvaardigheid Nederlands van vertalers Onderwijsthema's
Onderwijs Nederlands wereldwijd (Nederlands internationaal)
Financieringen Voor docenten
DOELGROEP
ERK Nederlands onderwijsinstellingen
Onderwijs Nederlands ouders
Zandbak
INT###TEST Zandzicht
Zandboek readspeaker test Zandman
ACTIVITEIT
Burger, taal, overheid beleid en regelgeving
Culturele presentaties in het buitenland subsidies verstrekken
Geert Joris ontvangt de Vertaalduivel beleid en regelgeving
NT2-beginnersdoelen deskundigheidsbevordering
Tijdschriftenarchief onderwijzen/opleiden
Vragen over Nederlands op school nascholen/vormen
ONDERWERP
Leermiddelengids onderwijs
Prijs der Nederlandse Letteren literatuur
Taalunie Onderwijsprijs onderwijs