taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 121 - 150 van de 210 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× taal termen = Engels
× onderwerpsindeling = culturele en sociale wetenschappen

Resultatenlijst

Marketing begrippenboek, samengesteld aan de hand van het leerplan NIMA-A van het Nederlands Instituut voor Marketing, bestemd voor onderwijs en praktijk (bevattende ruim 1300 begrippen)
Eunen, E.A. van & Holzhauer, F.F.O. & Tak, A.A.M.M.
Leiden | Stenfert Kroese | 1983 | 9020710559
Merce, moneta e monte: termini commerciali italiani attestati nei testi neerlandesi dei secoli XVI e XVII, un profilo storico-linguistico dell' influsso lessicale italiano sul neerlandese
Bruijn-van der Helm, Johanna Adriana Maria de
Utrecht | LEd | 1992 | 9054340029
Middelnederlandse terminologie voor bouwgereedschappen, Enkele kritische opmerkingen
Tyghem, F. van
| | 1966 | 0774-532X
Mona Lisa II: banque de données pour un dictionnaire électronique multifunctionnel, lexique explicatif et traductif néerlandais-français-anglais de terminologie boursière
Neve, Ann De & Dehoorne, Katrien
Antwerpen | Lessius Hogeschool | 1989
Mona Lisa: banque de donnees pour un dictionnaire electronique multifunctionnel, lexique explicatif et traductif français-néerlandais de terminologie boursière
Auwerx, Philippe
Antwerpen | KVH. Afdeling Vertalers en Tolken | 1989
Nederlands-Engels handelswoordenboek tevens algemeen woordenboek
Bons, A. & O'Beirne, D. R.
Deventer | Kluwer | 1957
Nederlands-Frans juridisch woordenboek, Dictionnaire juridique
Moors, J.
Brugge | Die Keure (La Charte) | 1991 | 9062004717
Nederlands-Frans juridisch woordenboek, Dictionnaire juridique français-néerlandais
Moors, Joseph
Brussel | Centrum voor administratie en documentatie | 1977
Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek, Dictionnaire juridique français-néerlandais
Moors, Joseph
Brussel | Centrum voor administratie en documentatie | 1963
Nederlands-Franse woordenlijst in verband met "politiek leven", Vocabulaire français-néerlandais concernant la "Vie politique"
Crombrugge, E. Van
Lier | Van In | 1977 | 9030605561
Nederlandsch-Fransch woordenboek der rechtstermen
Bellefroid J.H.P. & Maginelle, F.
Bruxelles | Pée | 1942
Nederlandse bankterminologie
Antwerpen | Belgische vereniging der banken. Gewestelijke afdeling Antwerpen. Commissie voor Nederlandse bankterminologie Antwerpen | 1970
Opties en termijnzaken, een terminologische databank
Goris, Bram
Antwerpen | Lessius | 2000
P&O-begrippenlijst
Daals, W. Th. & Mollemans, W.J.L.
Deventer | Kluwer Bedrijfswetenschappen | 1991 | 9026716230
Pensioen, een terminologische databank
Sethée, Bart
Brussel | VLEKHO | 2001
Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelijk
Kersteman, F.L. & Ennik, J.E.
Groningen & Hilversum | Van Dijk & Foorthuis Regioproject & Verloren | 1988 | 9050280099
Prisma van de mensenrechten
Bronkhorst, Daan
Utrecht | Het Spectrum | 1992 | 9027429731
Prisma van heraldiek en genealogie
Pama, C.
Utrecht | Het Spectrum | 1990 | 9027422184
Prisma zakentermen : Engels, Duits, Frans
A.L.F. de Beir
Utrecht | Het Spectrum Electronic Publishing | 1998 | 90-5344-182-4 (CD), 90-5344-068-2 (doos)
Rapport du stage fait aux assurances ABB, traduction de textes spécialisés et appareil critique, Rapport van stage bij ABB, vertaling van teksten met specifieke terminologie en kritisch apparaat
Martens, Aag
Brussel | Erasmushogeschool Brussel | 1994
Recht, een terminologische databank
Fromont, Audrey & Staffels, Ingrid & Winchele, Marleen van de
Brussel | VLEKHO |
Rietstap's handboek der wapenkunde, heraldische woordenlijst Nederlands-Frans-Engels-Duits-Afrikaans
Rietstap
| | 1961
Romeinsrechtelijk handwoordenboek
Ankum, J.A. & Hartkamp, A.S.
Zwolle | Tjeenk Willink | 1973 | 9027108153
Samenstelling en voorstelling van een woordenlijst over de Sovjethandelsterminologie
Cornille, A.
Brussel | ILMH | 1972
Sesam lexicon van het fascisme, begrippen uit de bezettingstijd 1939-1945
Bartsch, Elisabeth & Kammer, Hilde
Baarn | Bosch en Keuning | 1986 | 9024670586
Snelwegen of wegblokkades?, woordgebruik in het migrantendebat
Geertruyen, Godelieve Van
Gent | Provincie Oost-Vlaanderen. Provinciaal Centrum voor Interculturele Vorming | 1999
Sociaal beleid in trefwoorden
Heemstra, J.M.R.
Deventer | Kluwer | 1984 | 9026709234
Sociaal economische vaktermen in Nederlands, Engels, Frans en Duits
Santen, Cita van
Amsterdam | J.H. de Bussy | 1963
Sociaal-rechtelijke terminologie
Haver, Jozef Van
's-Gravenhage | Stichting Bibliographia Neerlandica | 1992
Sociaalrechtelijk woordenboek, verklaring en eenmaking van termen, voorkomende in het sociaal recht van het Nederlandse taalgebied
Benelux Economische Unie
Brussel | Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie | 1977


<< vorige pagina 1 2 3 4 5 6 volgende pagina >>

ZoekenPublicatietype
  beleidsdocumenten (15)
  bibliografie (15)
  encyclopedie (18)
  nomenclatuurlijst (16)
  normen en standaarden (15)
  scriptie (26)
  terminologiecongres (15)
  terminologieleer (37)
  terminologielijst (110)
  tijdschrift (15)
  verklarende woordenboeken (76)
Inhoud
  afkortingen (17)
  figuren (26)
  symbolen (15)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (23)
  biowetenschappen (66)
  culturele en sociale wetenschappen
    archeologie en prehistorie (19)
    burgerlijk recht (15)
    centrale overheid (21)
    culturele antropologie (20)
    demografie (15)
    economie (85)
    gedecentraliseerde overheid (16)
    geschiedenis (35)
    internationaal recht (23)
    macro-economie (17)
    organisatie van ondernemingen (27)
    overheid (22)
    politieke instellingen en organisaties (20)
    politieke wetenschap (20)
    publiek recht, strafrecht (15)
    recht (64)
    sectoren in de economie (17)
    sociologie (25)
    welzijn en hulpverlening (21)
    wetssystemen (18)
  gedragswetenschappen (15)
  kennis (42)
  kunst (20)
  menselijke behoeften (34)
  onderwijs (16)
  opvoeding (15)
  religie (16)
  taal, taalwetenschap en literatuur (16)
  techniek (96)
  water (15)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (22)
Taal
  Afrikaans (17)
  Arabisch (15)
  Catalaans (15)
  Chinees (15)
  Deens (24)
  Duits (61)
  Engels (76)
  Esperanto (15)
  Estisch (15)
  Fins (16)
  Frans (88)
  Grieks (22)
  Hongaars (15)
  IJslands (15)
  Indonesisch (15)
  Italiaans (35)
  Japans (15)
  Koreaans (15)
  Latijn (16)
  Maleis (15)
  Nederlands (201)
  Noors (16)
  Pools (16)
  Portugees (19)
  Roemeens (16)
  Russisch (18)
  Servo-Kroatisch (16)
  Sloveens (15)
  Slowaaks (15)
  Spaans (35)
  Tsjechisch (16)
  Turks (16)
  Vietnamees (15)
  Zweeds (18)
Ordening
  alfabetisch (42)
  hiërarchisch (15)
  systematisch (22)
Taal termen
  Afrikaans (15)
  Arabisch (15)
  Catalaans (15)
  Chinees (15)
  Deens (16)
  Duits (20)
  Esperanto (15)
  Estisch (15)
  Fins (16)
  Frans (21)
  Grieks (16)
  Hongaars (15)
  IJslands (15)
  Indonesisch (15)
  Italiaans (17)
  Japans (15)
  Koreaans (15)
  Latijn (15)
  Maleis (15)
  Nederlands (29)
  Noors (16)
  Pools (16)
  Portugees (16)
  Roemeens (16)
  Russisch (16)
  Servo-Kroatisch (16)
  Sloveens (15)
  Slowaaks (15)
  Spaans (16)
  Tsjechisch (16)
  Turks (17)
  Vietnamees (15)
  Zweeds (16)
Taal definities
  Afrikaans (15)
  Arabisch (15)
  Catalaans (15)
  Chinees (15)
  Deens (16)
  Duits (18)
  Engels (16)
  Esperanto (15)
  Estisch (15)
  Fins (15)
  Frans (18)
  Grieks (15)
  Hongaars (15)
  IJslands (15)
  Indonesisch (15)
  Italiaans (16)
  Japans (15)
  Koreaans (15)
  Latijn (15)
  Maleis (15)
  Nederlands (19)
  Noors (15)
  Pools (15)
  Portugees (15)
  Roemeens (15)
  Russisch (15)
  Servo-Kroatisch (15)
  Sloveens (15)
  Slowaaks (15)
  Spaans (15)
  Tsjechisch (15)
  Turks (15)
  Vietnamees (15)
  Zweeds (15)
Register
  ja (44)
  nee (28)
Registertype
  alfabetisch (28)
  hiërarchisch (15)
  systematisch (15)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2019 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties