taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 62 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× register = nee
× publicatietype = terminologielijst

Resultatenlijst

A-dossier kernenergie, verklarende woordenlijst
Ministerie van buitenlandse zaken, afdeling vertalingen
| Ministerie van buitenlandse zaken | 198?
Aanduidingen van geïsoleerde sterkstroomleidingen
Subcommisie NEC 20B (laagspanningskabels)
Rijswijk | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1967
ABC van het ballet
Barbier, Rina
Antwerpen | Standaard Uitgeverij | 1979 | 9002141424
Bouwzand, definitie en identificatie van de korrelverdeling
Commissie
Brussel | BIN | 1981
De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers
Bakel, J.J.A. van
Nijmegen | F.E. Mac Donald | 1958
Definities en begrippen in de openluchtrecreatie
Staatsbosbeheer, afd. recreatie
Utrecht | Staatsbosbeheer, afd. recreatie |
Documentatie terminologie van de fotografische en heliografische reproductie, Documentation terminologie de la réproduction photographique et héliographique
Commissie voor documentatie
Brussel | BIN | 1953
Elektrische isolatiematerialen gevulcaniseerd fiber, deel 1: definities en algemene eisen
Normcommissie NEC 15
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Elektronische meetinstrumenten - pulstechnieken en -instrumenten, deel 1: termen en definities
Normcommissie NEC 66
Rijswijk | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1977
Elseviers medische termengids
Stichting Medische Bibliotheek
Amsterdam | Elsevier | 1981 | 901003778X
Heraldisch vademecum, wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
Steenkamp, J.C.P.W.A.
Amersfoort | S.W. Melchior | 1939
Het prenten-ABC, termen en begrippen uit de prentkunst in het kort verklaard
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Educatieve Dienst
Amsterdam | Rijksmuseum Stichting | 1981
Het zoete lexicon
Suikerstichting Nederland
Amsterdam | Suikerstichting Nederland | 1983
Inleiding in de milieukunde
Kuenen, D.J.
Assen | Van Gorcum | 1976 | 9023214013
Investeringskosten van gebouwen : begripsomschrijvingen en indelingen, Investment costs of buildings : terminology and classification
Normcommissie 352 02
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Iso-tolerantiestelsel, grondbegrippen
SBM
Brussel | BIN | 1962
Ken uw recht
Boreel, J.J. & Reeth, A.J. van
Amsterdam | Elsevier | 1970 | 9010000141
Kluwer's chemisch-technisch handboek, raadgever voor laboratorium en bedrijf
Edel, L.P.
Deventer | Kluwer | 1954
Kluwer's technisch handboek, raadgever voor werkplaats en bedrijf
Wartena, R.
Deventer | AE. E. Kluwer | 1952
Lexicon politiek-militair-strategische termen
Nederlof, K.A.
Leiden | New Rhine Publishers | 1979 | 9062275184
Lexicon van de economie
Meerhaege, M.A.G. van
Leiden | Stenfert Kroese | 1979 | 9020709070
Lexicon van de taalwetenschap
Booij, G.E. & Kerstens, G.J. & Verkuyl, H.J.
Utrecht | Het Spectrum | 1975
Lexicon van literaire termen
Gorp, H. van, Delabastita, D. & Ghesquière, R.
Groningen | Nijhoff | 1998 | 9068905147
Maatafstemming voor gebouwen, basisbegrippen - gebruiksbeginselen - voorkeursmodulen
Commissie "constructie der gebouwen"
Brussel | BIN | 1981
Marinetermen
Chambon, Albert
Den Helder | C. de Boer | 1941
Marketing begrippenboek, samengesteld aan de hand van het leerplan NIMA-A van het Nederlands Instituut voor Marketing, bestemd voor onderwijs en praktijk (bevattende ruim 1300 begrippen)
Eunen, E.A. van & Holzhauer, F.F.O. & Tak, A.A.M.M.
Leiden | Stenfert Kroese | 1983 | 9020710559
Materieel voor de textielindustrie, veredelingsmachines: terminologie i.v.m. hulpinrichtingen
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1980
Materieel voor de textielindustrie, veredelingsmachines: terminologie i.v.m. spanen droogramen
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1980
Materieel voor de textielindustrie, spoelmachines: terminologie en definities
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1984
Materieel voor de textielindustrie, wikkelingen en hulzen voor wikkelingen: terminologie
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1984


1 2 volgende pagina >>

ZoekenPublicatietype
  normen en standaarden (1)
Inhoud
  afkortingen (2)
  figuren (8)
  symbolen (2)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (41)
  gedragswetenschappen (2)
  kunst (19)
  menselijke behoeften (48)
  onderwijs (3)
  opvoeding (1)
  religie (3)
  taal, taalwetenschap en literatuur (4)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (17)
Taal
  Duits (2)
  Engels (9)
  Frans (7)
  Nederlands (47)
Ordening
  alfabetisch (34)
  hiërarchisch (9)
  systematisch (19)
Taal termen
  Engels (6)
  Frans (17)
  Italiaans (1)
  Nederlands (27)
Taal definities
  Engels (3)
  Frans (12)
  Italiaans (1)
  Nederlands (7)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties