taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 22 van de 22 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× ordening = systematisch
× onderwerpsindeling = onderwijs
× register = ja
× onderwerpsindeling = kennis

Resultatenlijst

Algemene termen en hun definities met betrekking tot normalisatie en aanverwante activiteiten
BIN
Brussel | NNI | 1987
Algemene termen en hun definities met betrekking tot normalisatie en aanverwante activiteiten, leidraad
ISO/STACO
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1987
Automatische gegevensverwerking, deel 1: basistermen
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 2: rekenkundige en logische bewerkingen
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 3: technologie van de apparatuur
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 4: organisatie van gegevensverzamelingen
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 5: weergave van gegevens
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 6: voorbereiding en verwerking van gevevens
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 10: bewerkingstechnieken en -voorzieningen
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 12: gegevensmedia, opslag- en gerelateerde apparatuur
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 14: betrouwbaarheid, onderhoud en beschikbaarheid
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gegevensverwerking, deel 19: analoog rekenen
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Automatische gevevensverwerking, deel 7: digitale computerprogrammering
Normcommissie 380 97
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1983
Dictionary of Archival Terminology English and French, with equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish
Evans, Frank B. & Walne, Peter & Himly, François-J.
München-London-Paris | K.G. Saur | 1984 | 359820275X
Fachbegriffe der Programmierungstechnik, Wörterverzeichnis für die Programmierung von Digital-Rechenanlagen mit Stichworten in fünf Sprachen
Heinhold, J. von & Bauer, F.L.
München | Oldenbourg | 1962
Fotometrische woordenlijst, begrippen grootheden eenheden
Commissie
Brussel | BIN | 1980
Multilingual vocabulary of educational radio and television terms, English, French, German, Italian, Dutch, Spanish, Swedish
München | Hueber | 1971 | 3805802889
Nederlandse archiefterminologie
Gouw, J.L. van der
Zwolle | Tjeenk Willink | 1962
Nomenclatuur arbeidsstudie
BNC 39
Den Haag | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1964
Prisma beroepengids, een nieuwe gids voor studie en beroep
Pere, H.M. & Sanders, L.F.J.
Utrecht | Het Spectrum | 1977 | 9027409048
Statistische termen, statistical terms
Normcommissie 70
Rijswijk | NNI, Nederlands Normalisatie-instituut | 1968
Terminologie : begripsvorming en definiëring, Terminology: forming of concepts and definitions
Commissie 96
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1962


ZoekenPublicatietype
  nomenclatuurlijst (1)
  normen en standaarden (1)
  terminologielijst (18)
  verklarende woordenboeken (2)
Onderwerpsindeling
  kennis
    archiefwetenschap (2)
    computerkunde (12)
    informatiewetenschap en documentatie (1)
    massacommunicatie (1)
    metrologie (2)
    normalisatie en normen (1)
    organisatiekunde (1)
    publiciteit,publieke opinie en gebruikersonderzoek (1)
    reprografie en drukkunst (1)
    statistiek en waarschijnlijkheidsrekening (1)
  kunst (1)
  menselijke behoeften (2)
  onderwijs
    beroepsonderwijs en opleiding (1)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (1)
Taal
  Deens (1)
  Duits (5)
  Engels (18)
  Frans (16)
  Italiaans (4)
  Nederlands (20)
  Russisch (4)
  Spaans (4)
  Zweeds (4)
Taal termen
  Deens (1)
  Engels (4)
  Frans (14)
  Italiaans (2)
  Nederlands (15)
  Russisch (3)
  Spaans (2)
  Zweeds (3)
Taal definities
  Engels (1)
  Frans (12)
  Nederlands (2)
Registertype
  alfabetisch (19)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2022 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties