taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 30 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× onderwerpsindeling = werk en vrije tijd

Resultatenlijst

Administratief lexicon
Brugge | Die Keure | 1985
Bridge van A tot Z, Termen, technieken, coups en conventies van A tot Z
Hoof, A.J.C.M. Van
Utrecht | Het Spectrum | 1998 | 9027445400
Bridgebargoens, hoe vertel ik het mijn partner
Veerkamp, Jaap & Verhoef, Rien
Amsterdam | Becht | 1986 | 9023006224
Contribution to the study of scouting terminology, English-Dutch glossary
Raemdonck, N.
Antwerpen | HIVT | 1970
Definities en begrippen in de openluchtrecreatie
Staatsbosbeheer, afd. recreatie
Utrecht | Staatsbosbeheer, afd. recreatie |
Einleitung in die Philatelie mittels eines erklärenden deutschen Wortschatzes und die niederländische übersetzung der wichtigsten Begriffe
Vermeylen, E.
Brussel | Hoger Rijskinstituut Vertalers en Tolken | 1973
Fietsen, een terminologische databank
Rosseel, Bianca
Brussel | VLEKHO | 1997
Filatelistische woordenlijst, Duits-Nederlands, Frans-Nederlands, Engels-Nederlands
Lange, J. de
Utrecht | Stichting voor het Filatelistisch Jeugdwerk in Nederland | 1983 | 9080107859
Gymnastiek, een terminologische databank
Arnst, Sarah
Brussel | VLEKHO | 2001
Human resources, een terminologische databank
Hombo, Sophie
Brussel | VLEKHO | 2000
Kanosport, een terminologische databank
Foblets, Isabel
Brussel | VLEKHO | 2000
Kantoorpraktijk
Verhallen, S.J. & Alons, Lies
Culemborg | BOOOM | 1996 | 90-372-0009-5
Keramiek, een terminologische databank
Vaeyens, Nele
Brussel | VLEKHO | 1999
Pensioen, een terminologische databank
Sethée, Bart
Brussel | VLEKHO | 2001
Pensioenterminologie, Terminologie des pensions, Terminologia de las pensiones, Pension terminology
Dethée, Bart
Brussel | VLEKHO Brussel. Departement toegepaste taalkunde. | 2001
Prisma vakwoordenboek sport
Duivis, Frans
Utrecht | Het Spectrum | 1994 | 9027429707
Prisma vakwoordenboek toerisme en recreatie
Kommer, Kees
Utrecht | Het Spectrum | 1995 | 9027445427
Spelen die bal!, voetbal van A tot Z
Daniëls, Wim
Amsterdam | Piramide | 2000 | 90-245-3598-0
Terminología del piragüismo
Foblets, Isabel
Brussel | VLEKHO. Departement toegepaste taalkunde | 2000
Terminologie van de viool, een terminologische databank
Dewallens, Steven
Brussel | ILMH | 2001
Terminologie van het Nederlandse kinderspel in de Middeleeuwen en de 16e eeuw en haar weerslag op de hedendaagse Nederlandse spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen
Nelen, Luc
Leuven | KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte | 1968
Van Dale Aanwijswoordenboek
Utrecht | Van Dale Lexicografie | 2009 | 9789066480476
Van Dale Atletiek- en turnwoordenboek
Luitzen, Jan
Utrecht | Van Dale Lexicografie | 2008 | 9789066489226
Van Dale Golfsportwoordenboek
Luitzen, Jan
Utrecht | Van Dale Lexicografie | 2009 | 9789066489202
Van Dale Wielersportwoordenboek
Luitzen, Jan
Utrecht | Van Dale Lexicografie | 2009 | 9789066489219
Verklarend woordenboek bloemschikken
Uffelen, Aad Van
Ede | Zomer en Keuning | 1989 | 9021000296
Videogame lexicon
Meyer, Gust De & Malliet, Steven & Verbruggen, David
Diegem | Kluwer | 2001 | 905583890X
Voetbalterminologie: taalpolitiek en taalgebruik in Frankrijk, België en Nederland, een terminologische databank
Ruelle, Olivier & Hermans, A.
Brussel | ILMH | 2001
Werk-woorden, foempen, Bram-pijn en andere bijzondere woorden in bedrijven en instellingen
Daniëls, Wim
's-Gravenhage | SDU | 1997 | 9012083842
Woordenlijst op het gebied van het postzegelverzamelen
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars
| | 193?


ZoekenPublicatietype
  scriptie (3)
  terminologieleer (2)
  terminologielijst (15)
  verklarende woordenboeken (10)
Inhoud
  figuren (7)
  symbolen (1)
Onderwerpsindeling
  gedragswetenschappen (4)
  onderwijs (6)
  religie (7)
  taal, taalwetenschap en literatuur (14)
Taal
  Duits (4)
  Engels (7)
  Frans (7)
  Italiaans (2)
  Spaans (6)
Ordening
  alfabetisch (2)
Taal termen
  Nederlands (1)
Register
  ja (3)
  nee (2)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2022 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties