taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 38 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× taal = Engels
× register = ja
× inhoud = figuren

Resultatenlijst

Atlas van medische microbiologie
Mangelschots, E. & Lontie, M. & Vandepitte, J.
Leuven-Amersfoort | Acco | 1990 | 9052560358
Elsevier's Dictionary of Biometry, in English, French, Spanish, Dutch, German, Italian and Russian
Rasch, D. & Tiku, M.L. & Sumpf, D.
Amsterdam | Elsevier | 1994 | 0444814957
European inland water fish, a multilingual catalogue
Blanc, M. & Gaudet, J.-L. & Banarescu, P.
London | Fishing News | 1971
Fachsprachen : ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, Languages for special purposes : an international handbook for special languages and terminology research
Hoffmann, Lothar & Kalverkämper, Hartwig & Wiegand, Herbert Ernst
Berlin & New York | de Gruyter | 1999 | 31101588412
Geillustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 1. De zee, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 1. The sea
Rouville, A. de
Bruxelles | Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation | 1957
Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 4. Schepen en vaartuigen, voortstuwing, scheepvaartzaken, scheepmetingen, sleepvaart, kettingsleepvaart, jaagvaart, ponten, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 4. Boats and ships, propulsion
Beau, François
Bruxelles | Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation | 1966
Geillustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 6. Methode van en materieel voor de uitvoering van werken, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 6. Construction plant and methods
Brussel | Algemeen Secretariaat AIPCN | 1959
Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 7. De havens, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 7. Ports
Laroche, Ch.
Bruxelles | Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation | 1938
Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 8. Sluizen en droogdokken, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 8. Locks and dry docks
Thierry, G. de
Bruxelles | Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen | 1936
Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 9. Zeeseinwezen, Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 9. Maritime signals
Rouville, A. de
Bruxelles | Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen | 1963
Geïllustreerd technisch woordenboek. Hoofdstuk 5. Materialen, Dictionnaire technique illustreì. Chapitre 5. Materiaux
Reed, H.A. & Gedye, N.G.
Bruxelles | Association Internationale Permanente des congrès de Navigation | 1951
Geïllustreerde zestalige woordenlijst van het rijwiel en zijn onderdelen
Instituut voor Rijwielontwikkeling
Delft | Instituut voor wegtransportmiddelen |
Hydrauliek en pneumatiek, voor mobiele werktuigen
Delft | Nederlands Normalisatie-instituut | 1985 | 9066744995
Illustrated Marine Encyclopeadia, Geïllustreerde scheepvaart encyclopedie
Groenen, Lieìvin
Antwerpen | De Sikkel | 1939
Kernwetenschappen en kerntechniek, termen en definities
Delft | Nederlands Normalisatie-instituut | 1985
Kommunikationsmittel Fachsprache: eine Einführung, Specialized language as communication tool
Hoffman, Lothar
Tübingen | Gunter Narr Verlag | 1984
Kontrastive Fachsprachenforschung, Contrastive studies in specialized languages
Baumann, Klaus-Dieter & Kalverkämper, Hartwig
Tübingen | Gunter Narr Verlag | 1992 | 3-8233-4529-X
Papier, Verklarende woordenlijst met vertalingen
Rijswijk | Nederlands Normalisatie-instituut | 1975
Praktisch juridisch Engels, an introduction to the English legal system and its language
Rinkes, J.G.J.
Alphen aan den Rijn | Samsom Tjeenk Willink | 1993 | 9060924878
Rietstap's handboek der wapenkunde, heraldische woordenlijst Nederlands-Frans-Engels-Duits-Afrikaans
Rietstap
| | 1961
Schut's atlas der geometrische meettechniek, Encyclopedisch woordenboek der lengte­ meettechniek, tevens alfabetische catalogus van lengtemeetinstrumenten
Beek, J.W. van
Groningen | Schut | 1987 | 9071344037
Tandwielen : benamingen, kenmerken en oorzaken van schadeverschijnselen, Gears : designations, characteristics and causes of tooth damages
Normcommissie 341 05
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Tandwielen : meetkundige en kinematische begrippen : benamingen en definities, Toothed gears : geometrical and kinematical concepts
Normcommissie 341 05
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Technical terms of the printing industry, Vaktermen voor de grafische industrie
Hostettler, Rudolf
St. Gallen | W.S. Heinman | 1969
Terminology: a practical approach
Dubuc, Robert & Kennedy, Elaine & Bowman, Catherine A. & Lauriston, Andy & Ledrew, Shirley
Brossard | Linguatech | 1997 | 2920342304
The dynamics of terminology, a descriptive theory of term formation and terminological growth
Kageura, Kyo
Amsterdam | Benjamins | 2002 | 90-272-2328-9
Thematische woordenschat Engels voor handel en economie
France, Stephen C.& Mann, Philip & Kolossa, Bernd & Hempelman, Robert & Vries, Julia de
Amsterdam | Intertaal | 1997 | 90-5451-106-0
TKE'96 : terminology and knowledge and knowledge engineering
Galinski, Christian & Schmitz, Klaus-Dirk
Frankfurt | Indeks Verlag | 1996 | 3886722074
Towards New Ways of Terminology Description
Temmerman, Rita
Amsterdam | John Benjamins | 2000 | 9027223262
Vaktermen voor de grafische industrie
Hostettler, Rudolf
St. Gallen | R. Hostettler | 1963


1 volgende pagina >>

ZoekenPublicatietype
  encyclopedie (3)
  nomenclatuurlijst (2)
  terminologiecongres (1)
  terminologieleer (6)
  terminologielijst (12)
  verklarende woordenboeken (14)
Inhoud
  afkortingen (1)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (11)
  culturele en sociale wetenschappen (21)
  gedragswetenschappen (1)
  kunst (6)
  menselijke behoeften (11)
  taal, taalwetenschap en literatuur (7)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (9)
Taal
  Afrikaans (1)
  Duits (25)
  Frans (25)
  Italiaans (13)
  Latijn (1)
  Nederlands (29)
  Russisch (1)
  Spaans (11)
Ordening
  alfabetisch (1)
  hiërarchisch (3)
  systematisch (8)
Taal termen
  Engels (12)
  Frans (12)
  Italiaans (8)
  Nederlands (13)
  Spaans (8)
Taal definities
  Frans (1)
  Nederlands (1)
Registertype
  alfabetisch (14)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties