taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 43 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× publicatietype = normen en standaarden

Resultatenlijst

Afsluiters: Termen en definities, Deel 3: Basisbegrippen
NNI
S.l. | NNI | 1996
Afval en afvalverwijdering: benamingen en definities, Waste and waste disposal: terms and definitions
Delft | NNI | 1982
Basisnormen. Brandpreventie. 2/a, Terminologie - reactie bij brand van de materialen
Louvain-la-Neuve | NVBB | 1998
Basisnormen. Brandpreventie. 2/a: Terminologie - reactie bij brand van de materialen
Louvain-la-Neuve | NVBB | 1998
Bedrijfszekerheid van elektronische apparatuur en de daarin gebruikte componenten, Deel 01. Basistermen en definities
Brussel | BIN | 1971
Diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, meten van de gebruikseigenschappen
Rijswijk | Nederlands Normalisatie-instituut | 1971
Eindrapport van de werkgroep tot eenmaking van de muziekterminologie
Brussel & 's-Gravenhage | Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur & Ministerie van onderwijs en wetenschappen | 1981
Exploitatiekosten van gebouwen, Begripsomschrijvingen en indeling
Rijswijk | Nederlands Normalisatie-instituut | 1980
Frezen, Benamingen
Den Haag | Nederlands Normalisatie-instituut | 1964
Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom: systemen voor de aanduiding van leidingtypen, Insulated power cables and flexible cords: systems for the designation of types of cables
Nederlands normalisatie-instituut
Rijswijk | NNI | 1990 | 9052540411
Glossary of electrotechnical, power, telecommunication, electronics, lighting and colour terms, Part 1 terms common to power, telecommunication and electronics. group 08: piezoelectric devices for frequency control and selection
British Standards Institute
London | British Standards Institute | 1971
Glossary of electrotechnical, power, telecommunication, electronics, lighting and colour terms, Part 2 Terms particular to power engineering. Group 13: Electrical apparatus for explosive atmospheres
British Standards Institute
London | British Standards Institute | 1990
Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken: Termen en definities: Deel 2: Onderdelen van deuren, Industrial, commercial and garage doors and gates: Terminology: Part 2: Parts of doors
NNI
S.l. | NNI | 1996
Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken: Termen en definities; Deel 1: Soorten deuren, Industrial, commercial and garage doors and gates: Terminology: Part 1: Types of doors
NNI
S.l. | NNI | 1996
Internationale elektrotechnische woordenlijst: Hoofdstuk 394: Nucleaire instrumentatie: Instrumenten (IEC 50(394):1995/A1:1996), International Electrotechnical Vocabulary; Chapter 394: Nuclear instrumentation: Instruments (IEC 50(394):1995/A1:1996)
NNI
S.l. | NNI | 1996
Luchtverontreiniging, normstelling - terminologie
| Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu /Brussel |
Niet-destructief onderzoek: Termen en definities: Deel 1: Algemene termen, Non destructive testing: Terminology: Part 1: General terms
NNI
S.l. | NNI | 1996
Niet-destructief onderzoek: Termen en definities: Deel 2: Termen die voor niet-destructieve onderzoeksmethoden worden toegepast, Non-destructive testing: Terminology: Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods
NNI
S.l. | NNI | 1996
Oogheelkundige optica: Brillenglazen: Termen en definities, Ophthalmic optics; Spectacles lenses; Vocabulary
NNI
S.l. | NNI |
Op koolteer gebaseerde olie: Termen en definities, Coal tar based oils: Terminology
NNI
S.l. | NNI | 1996
Optica en optische intrumenten: Brilmonturen: Termen en definities en lijst van equivalente termen (ISO 7998:1984), Optics and optical intruments: Spectacle frames: Vocabulary and lists of equivalent terms (ISO 7998:1984)
NNI
S.l. | | 1996
Ordeningsregels voor gegevens in de bouw: Termen, definities en algemene regels, Information system for the building field; Terminology definitions and general rules
NNI
S.l. | NNI | 1996
Poedermetallurgie: Woordenlijst (ISO 3252:1996), Powder metallurgy: Vocabulary (ISO 3252:1996
NNI
S.l. | NNI | 1996
Rondheidsmeting. Termen, definities en parameters betreffende rondheid, Measurement of roundness : terms, definitions and parameters of roundness
Delft | Nederlands Normalisatie-instituut | 1987
Ruwe teer en ruwe benzeen; Termen en definities, Crude tar and crude benzole; Terminology
NNI
S.l. | NNI | 1996
Röntgentoestellen. Medische röntgenbuizen en onderdelen, Definities, classificatie en samenstelling
Brussel | Belgisch Instituut voor Normalisatie | 1969
Scheepsschroeven. Definities, Ship screw propellers. Definitions
Rijswijk | Nederlands Normalisatie-instituut | 1972
Statistische termen, statistical terms
Normcommissie 70
Rijswijk | NNI, Nederlands Normalisatie-instituut | 1968
Technische productdocumentatie: Woordenlijst: Deel 2: Termen voor projectiemethoden (ISO 10209-2:1993), Technical product documentation: Vocabulary: Part 2: Terms relating to projection methods (ISO 10209-2:1993)
NNI
S.l. | NNI | 1996
Telematica voor wegverkeer en -vervoer (RTTT): Automatische identificatie van voertuigen en materieel: Deel 1: Referentie-architectuur en terminologie, Road Traffic and Transport Telematics (RTTT): Automatic vehicle and equipment identification: Part 1: Reference Architecture and Terminology
NNI
S.l. | NNI | 1996


1 volgende pagina >>

Zoeken  terminologielijst (1)
  verklarende woordenboeken (1)
Inhoud
  figuren (2)
Onderwerpsindeling
  gedragswetenschappen (4)
  kunst (37)
  onderwijs (6)
  religie (7)
  taal, taalwetenschap en literatuur (13)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (35)
Taal
  Duits (2)
  Engels (11)
  Frans (5)
  Italiaans (2)
  Pools (2)
  Russisch (2)
  Spaans (1)
  Zweeds (2)
Ordening
  systematisch (2)
Register
  ja (3)
  nee (1)
Registertype
  alfabetisch (1)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties