taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 32 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× taal = Nederlands
× register = ja
× publicatietype = nomenclatuurlijst

Resultatenlijst

Benamingen op het gebied der verlichtingskunde, met hun vertalingen in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Esperanto
Arnhem | Nederlandsche Stichting voor Verlichtingskunde | 1941
Bois. Nomenclature des principaux bois utilisés en Belgique, Hout. Namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten
Brussel | Belgisch instituut voor normalisatie | 1950
Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands, namen van landen met opgave van de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen, namen van hoofdsteden, alsmede de Nederlandse vormen van namen van belangrijke steden, ...
Den Haag | Stichting Bibliographia Neerlandica | 1996 | 90-12-08240-4
Coleoptera neerlandica, Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voor­ komende schildvleugelige insecten
Everts, Ed.J.G.
Zutphen | W.J. Thieme & Cie | 1925
Darthuizer vademecum
Leersum | Darthuizer Boomkwekerijen en Zaadhandel | 1978
De kleine strandgids
Iven, Willem
Amsterdam | Ploegsma | 2003 | 10 90-216-1238-0
De namen in de bijbel, betekenis en concordantie
Slagter, H.B.
Woerden | Everread | 2001 | 9066942142
De namen van onze voornaamste houtgewassen
Malsch, F.W.
| Nederlandsche Boschbouwvereeniging | 1948
De volksnamen van onze planten
Uittien, Hendrik
Zutphen | W.J. Thieme & Cie | 1946
Dialectische namen van planten en vruchten in Limburg, over daverdellekens, hanekeutels en onslievevrouwkenswas
Janssen, Landewald
Hoeselt | Stichting Limburgs Landschap | 1984
Fryske plantlore, list fan nammen fan planten uìt Fryslân tusken Fly en Lauwers, en fan nijsgjirrige dingen dy't der mei gearhingje
Waringa, N.J.
Ljouwert | F. Dykstra | 1952
Geological nomenclature
Schieferdecker, A.A.G.
Gorinchem | J. Noorduijn en Zoon | 1959
Geological nomenclature
Visser, W.A.
Den Haag | Martinus Nijhoff | 1980 | 9024724031
Handboek struiken en overblijvende planten, alfabetische gids van planten met weinig onderhoud
Stewart, Fraser
Helmond | Helmond | 1995 | 10 90-252-9514-2
It wylde fûgelt, list fan Fryske fûgelnammen
Boersma, J.
Ljouwert | Fryske Akademie | 1994 | 9061717779
Kruiden, specerijen en smaakstoffen
Stobart, Tom
Utrecht | Het Spectrum | 1981 | 9027459452
Mijnbouwkundige nomenclator, Nederlands-Engels-Frans-Duits-Spaans omvattende de meest vookomende begrippen uit de mijnbouw en de aardolietechniek
Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
Groningen | J.B. Wolters | 1949
Nomenclatuur arbeidsstudie
BNC 39
Den Haag | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 1964
Nomenclatuur van het verkeer, Nomenclature of traffic (road traffic)
Rijswijk | Nederlands Normalisatie-instituut | 1970
Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen, een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de apotheek en in de volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen
Vandenbussche, L.
Menen | | 1955
Over daverdellekens, hanekeutels en onslievevrouwkenswas, dialectische namen van planten en vruchten in Limburg
Janssens, Landewald
Maaseik | Stichting Limburgs Landschap | 1983
Planten en hun naam, Een botanisch lexicon voor de Lage Landen
Kleijn, H. & Brouwer, Fop I.
Amsterdam | Meulenhoff | 1970 | 9029044675
Planten van naam
Pankhurst, Alex
Warnsveld | Terra | 1994 | 9062555713
Poort naar de klassieken, mythologisch namenboek
Kaster, Joseph
Baarn | De Prom | 2000 | 9068016814
Prisma vogelboek
Sluiters, J.E.
Utrecht | Het Spectrum | 1975 | 9027407223
Stadsbomen van Acer tot Zelkova
Janson, T.J.M.
Utrecht | Bomenstichting | 1983 | 9070405024
Tandwielen : meetkundige en kinematische begrippen : benamingen en definities, Toothed gears : geometrical and kinematical concepts
Normcommissie 341 05
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje, over de herkomst van bloem- en plantnamen in de Nederlandse taal
Brok, Har
's Gravenhage | BZZTôH | 1993 | 9062917518
Vocabulaire douanier
Bruxelles | Communautés Européennes | 1986
Voorlopige Nederlandse naamlijst van Holarctische vogels, voorstel voor Nederlandse namen van 2000 vogelsoorten
Duuren, L. van
Zeist | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels | 1988 | 9090030859


1 volgende pagina >>

Zoeken  verklarende woordenboeken (1)
Inhoud
  figuren (12)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (23)
  gedragswetenschappen (1)
  kunst (8)
  menselijke behoeften (15)
  onderwijs (1)
  religie (1)
  taal, taalwetenschap en literatuur (1)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (13)
Taal
  Deens (1)
  Duits (5)
  Engels (8)
  Esperanto (1)
  Frans (7)
  Grieks (1)
  Italiaans (1)
  Latijn (2)
  Portugees (1)
  Spaans (3)
Ordening
  alfabetisch (1)
  hiërarchisch (2)
  systematisch (6)
Taal termen
  Engels (5)
  Esperanto (1)
  Frans (5)
  Nederlands (6)
  Spaans (2)
Registertype
  alfabetisch (8)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties