taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 27 van de 27 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× taal = Nederlands
× onderwerpsindeling = onderwijs
× publicatietype = terminologielijst

Resultatenlijst

Beroepsopleiding = formation professionnelle = vocational training, expert's contributions of national terminology
Linshöft-Stiller, Brigitte
Luxembourg | EUR-OP | 1996 | 928278326X
Educatie, ontwikkeling en negatieve terminologie
Carmen, Raf E.
| | 1992
Glossarium van het technisch onderwijs in België
Deweerdt, R.
Brussel | Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken | 1972
Hoger Onderwijs Terminologie (HOT)
Provo | LinguaTech International | 20xx
Lijst van termen t.b.v. het Departement van onderwijs en eredienst
Smith, A.J. & Kramer, A.L.N.
Batavia | Departement van Onderwijs en Eeredienst | 1947
Nederlandse hoger onderwijs termen in het Engels
Nuffic Taaldienst & Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Den Haag | Nuffic | 1994 | 905464012X
Nederlandse onderwijstermen in vijf talen, een eerste alfabetische verzameling van onderwijskundige termen, in hoofdzaak gebaseerd op de organisatie van het Nederlandse onderwijsstelsel
Duyvendijk, N.A. van
's-Gravenhage | Staatsuitgeverij | 1966
Note book, Nederlandse en Vlaamse onderwijstermen in het Engels
Broekhof, Kees
Den Haag | SVO | 1999 | 9055630489
Onderwijsterminologie, een vergelijkend onderzoek naar de gebruikte terminologie in het voortgezet/secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen
Groesz, I.
Amsterdam | Vrije Universiteit | 1996
Passkey, Pass-key: Engels taaleigen voor school en praktijk
Huitenga, T. & Lloyd, T.E. & Moll, H.J.Van
Apeldoorn | Van Walraven | 1988 | 9060493494
Prisma beroepengids, een nieuwe gids voor studie en beroep
Pere, H.M. & Sanders, L.F.J.
Utrecht | Het Spectrum | 1977 | 9027409048
Scholastiek Lexicon, Latijn-Nederlandsch
Axters, Stephanus Gerard
Antwerpen | Geloofsverdediging | 1937
Termen in gebruik bij het technisch onderwijs in België en Nederland, Termes en usage dans l'enseignement technique en Belgique et aux Pays-Bas
Brussel | Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie | 1962
Termen uit het moedertaalonderwijs
Bolle, C.M. & Plattel, R.J.M. & Vos, J.J.
Groningen | Wolters-Noordhoff | 1982 | 9001097510
Terminologie van de beroepsopleiding, basisbegrippen
Cedefop
BErlijn | Cedefop | 1987 | 92-825-7755-4
Terminologie van de volwasseneneducatie
Bosselaers, Lucien
Brussel | Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling | 1990 | 9069790173
Terminologie van de volwasseneneducatie
Moens, Stephan
Brussel | Ministerie van Economische Zaken | 1981
Terminologische Untersuchung zur Arbeitswelt, Beitrag zur Terminologie der Arbeitsbeziehungen und der Beschaftigungs- und Tarifpolitik
Scharen, Werner Van & Schoutens, K.
Antwerpen | Katholieke Vlaamse Hogeschool | 1984
Terminologische vergelijking van het universitair onderwijs in België en Nederland
Peters, Josiane
Mons | Ecole d'interprétation internationale | 1987
Universitaire terminologie, Academici en academische graden
Pauwels, Jan Lodewijk
| | 1967
Universitaire terminologie
Pauwels, Jan Lodewijk
| | 1967
Vakjargon, Samenhang en verklaring van veelgebruikte woorden in het vormings- en ontwikkelingswerk
's-Hertogenbosch | Landelijk beraad van plaatselijk vormingswerk | 1977
Vocabulaire quadrilingue des structures administratives et pédagogiques des Ecoles européennes, Viertalig vocabularium Europese Scholen, administratie en onderwijs
Bruxelles | | 1970
Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs, Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
The Hague | NUFFIC | 1989
Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs, Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
The Hague | NUFFIC | 1992
Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs, Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Den Haag | NUFFIC | 1990
Zestalige alfabetische lijst van trefwoorden inzake onderwijs en opvoeding
Ministerie van onderwijs. Bestuur gemeenschappelijke diensten voor onderwijs
Brussel | Ministerie van onderwijs. Bestuur gemeenschappelijke diensten voor onderwijs | 1988


ZoekenPublicatietype
  beleidsdocumenten (2)
  bibliografie (2)
  encyclopedie (2)
  nomenclatuurlijst (2)
  normen en standaarden (2)
  scriptie (2)
  terminologiecongres (2)
  terminologieleer (5)
  tijdschrift (2)
  verklarende woordenboeken (3)
Inhoud
  afkortingen (2)
  figuren (5)
  symbolen (2)
Onderwerpsindeling
  gedragswetenschappen (3)
  kunst (20)
  onderwijs
    beroepsonderwijs en opleiding (5)
    hoger onderwijs (3)
  opvoeding (4)
  religie (2)
  taal, taalwetenschap en literatuur (8)
  water (2)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (18)
Taal
  Afrikaans (2)
  Arabisch (2)
  Catalaans (2)
  Chinees (2)
  Deens (2)
  Duits (6)
  Engels (11)
  Esperanto (2)
  Estisch (2)
  Fins (2)
  Frans (8)
  Grieks (2)
  Hongaars (2)
  IJslands (2)
  Indonesisch (2)
  Italiaans (3)
  Japans (2)
  Koreaans (2)
  Latijn (3)
  Maleis (2)
  Noors (2)
  Pools (2)
  Portugees (2)
  Roemeens (2)
  Russisch (2)
  Servo-Kroatisch (2)
  Sloveens (2)
  Slowaaks (2)
  Spaans (4)
  Tsjechisch (2)
  Turks (2)
  Vietnamees (2)
  Zweeds (2)
Ordening
  alfabetisch (2)
  hiërarchisch (2)
  systematisch (2)
Taal termen
  Afrikaans (2)
  Arabisch (2)
  Catalaans (2)
  Chinees (2)
  Deens (2)
  Duits (2)
  Engels (3)
  Esperanto (2)
  Estisch (2)
  Fins (2)
  Frans (3)
  Grieks (2)
  Hongaars (2)
  IJslands (2)
  Indonesisch (3)
  Italiaans (2)
  Japans (2)
  Koreaans (2)
  Latijn (2)
  Maleis (2)
  Nederlands (4)
  Noors (2)
  Pools (2)
  Portugees (2)
  Roemeens (2)
  Russisch (2)
  Servo-Kroatisch (2)
  Sloveens (2)
  Slowaaks (2)
  Spaans (2)
  Tsjechisch (2)
  Turks (2)
  Vietnamees (2)
  Zweeds (2)
Taal definities
  Afrikaans (2)
  Arabisch (2)
  Catalaans (2)
  Chinees (2)
  Deens (2)
  Duits (2)
  Engels (2)
  Esperanto (2)
  Estisch (2)
  Fins (2)
  Frans (2)
  Grieks (2)
  Hongaars (2)
  IJslands (2)
  Indonesisch (2)
  Italiaans (2)
  Japans (2)
  Koreaans (2)
  Latijn (2)
  Maleis (2)
  Nederlands (2)
  Noors (2)
  Pools (2)
  Portugees (2)
  Roemeens (2)
  Russisch (2)
  Servo-Kroatisch (2)
  Sloveens (2)
  Slowaaks (2)
  Spaans (2)
  Tsjechisch (2)
  Turks (2)
  Vietnamees (2)
  Zweeds (2)
Register
  ja (4)
  nee (2)
Registertype
  alfabetisch (2)
  hiërarchisch (2)
  systematisch (2)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties