taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 30 van de 401 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× publicatietype = verklarende woordenboeken
× onderwerpsindeling = culturele en sociale wetenschappen

Resultatenlijst

't Nieuw woordenboek der regten ofte een vertaalinge en uytlegginge van meest alle de Latijnse woorden, en wijse van spreeken, in alle regten en regts-geleerders boeken en schriften gebruykelijk, uit de schriften van H. en W. de Groot en andere, versamelt
Kfoerbagh, Adriaan
Amsterdam | Wed van J.Hsz. Boom | 1664
A comparative study in English and Dutch of the terminology in the field of humismatics and minting techniques
Braecke, R.
Brussel | Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken | 1975
A comparative study of Dutch and English terminology on monetary policy
Hecke, T. Van
Brussel | Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken | 1975
A contribution to an English-Dutch glossary on the economic problems of developing countries
Verschueren, M.
Antwerpen | HIVT | 1970
A contribution to the study of competition and market terms, an English-Dutch glossary
Andries, G.
Antwerpen | HIVT | 1969
ABC van het huwelijk, een gids voor trouwen, scheiden en samenwonen
Hoefnagels, G.P.
Baarn | Ambo | 1983 | 9026306008
Administratieve terminologie van de federale overheidsdiensten, Lexique de termes administratifs de la fonction publique fédérale
Piraux, Alexandre
Bruxelles | Labor | 1996 | 2804011259
Afkortingen voluit, verklaring van veelgebruikte afkortingen op sociaal-economisch terrein
's-Gravenhage | VNO-NCW | 1996
Algemene begrippen van staatsrecht
Holterman, Thom
Zwolle | Tjeenk Willink | 1985
Algemene economie-gids, Begrippen uit de algemene economie
Lekanne, E.
Zeist | NIB | 1989 | 9027520240
Almanhal : Nederlands-Arabisch woordenboek, algemeen, economisch, juridisch, politieke, sociaal
Faruq, Ibrahim Ahmad
Amsterdam | AIMS & Arabesk Publishing | 1995 | 90-70496-12-7
An English-Dutch glossary of specific terms of international law, proefschrift ter verkrijging van de graad van licentiaat-vertaler aan het "Institut Libre Marie Haps" (Afdeling talen)
Spiliers, Marie-Josée
Brussel | | 1978
Assurantietermen en wetsartikelen, Handleiding voor in Nederland bestaande vormen van verzekering, alsmede in gebruik zijnde uitdrukkingen, clausules en verdere wetenswaardigheden op verzekeringsgebied in alfabetische volgorde
Haverkorn van Rijsewijk, R.A.
Rotterdam | M. Wyt | 1946
Autowoordenboek Nederlands-Frans
Wagenaar Hummelinck, H.
Utrecht | Presse-Papier | 1996 | 9072212339
Bank- en verzekerings lexicon, The banking and insurance lexicon
Voeten, M. E. C. M.& End, A. Van den
Zeist | Gateway | 1996 | 9073489075
Banklexicon
Advokaat, Hendrik Gijsbert
Amsterdam | Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE) | 1995 | 90-5516-042-3
Bankterminologie, Terminologie bancaire
Belgische Vereniging van Banken
Brussel | Belgische Vereniging van Banken | 1991
Bankterminologie, Terminologie bancaire
Brussel | Belgische Vereniging der Banken | 1979
Bedrijfskundig woordenboek, verklarend woordenboek van bedrijfskundige en aanverwante termen
Velde, M.P.W. van de
Alphen aan den Rijn | Samsom Bedrijfsinformatie | 1992 | 906500033X
Begrippen begrepen, begrippenboek economie & maatschappij
Hellwig, E. & Mol, J.H.M. & 't Hart, W.A.
Zutphen | Thieme | 1996 | 90-03-62182-9
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid, omschrijvingen van de meest voorkomende begrippen in het vreemdelingenbeleid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ministerie van Justitie
's-Gravenhage | Ministerie van Justitie | 2001
Beknopt genealogisch Woordenboek
Hübner,Johann & Schuer, Jan Lod.
Amsterdam | Gerrit Bos | 1727
Beknopt juridisch woordenboek
Velden, Frans Jozef Arnold van der
Deventer | Kluwer | 1977 | 9026809751
Beknopt juridisch woordenboek Frans-Nederlands
Velden, F.J.A. Van der
Deventer | Kluwer | 1977 | 9026809751
Beknopt juridisch woordenboek Indonesisch-Nederlands
Massier, Albertus Wilhelmus Hendrik
Leiden | Centrum voor Niet-Westerse Studies, Rijksuniversiteit Leiden | 1992 | 90-73782-08-2
Beknopt Woordenboek van uitvindingen, oorsprongen en ontdekkingen door Nederlanders
's-Gravenhage | Nederlandse Maatschappij van Schoone Kunsten | 1841
Beknopte genealogische gids voor Nederland, woordenboekje
Draak, J.
Utrecht | De Draeck | 1984
Benamingen van kultuurhistorische bewegingen en fenomenen uitgebreid tot andere tijden
Schryver, Reginald De
Leuven | Katholieke Universiteit | 1973
Bestuurderstaal, een staatkundig en politiek woordenboek
Breedveld, Walter & Houwaart, Dick
Schoonhoven | Academic Service | 1991 | 9052610274
Beurswezen, een terminologische databank
Calus, Kathy
Brussel | VLEKHO | 2004


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 volgende pagina >>

ZoekenPublicatietype
  beleidsdocumenten (69)
  bibliografie (69)
  encyclopedie (72)
  nomenclatuurlijst (70)
  normen en standaarden (69)
  scriptie (80)
  terminologiecongres (69)
  terminologieleer (91)
  terminologielijst (169)
  tijdschrift (69)
Inhoud
  afkortingen (71)
  figuren (93)
  symbolen (69)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (94)
  biowetenschappen (140)
  culturele en sociale wetenschappen
    archeologie en prehistorie (73)
    burgerlijk recht (69)
    centrale overheid (75)
    culturele antropologie (72)
    demografie (71)
    economie (227)
    gedecentraliseerde overheid (70)
    geschiedenis (99)
    internationaal recht (77)
    macro-economie (71)
    organisatie van ondernemingen (80)
    overheid (75)
    politieke instellingen en organisaties (76)
    politieke wetenschap (75)
    publiek recht, strafrecht (69)
    recht (147)
    sectoren in de economie (72)
    sociologie (78)
    welzijn en hulpverlening (76)
    wetssystemen (71)
  gedragswetenschappen (72)
  kennis (123)
  kunst (86)
  menselijke behoeften (107)
  onderwijs (69)
  opvoeding (69)
  religie (75)
  taal, taalwetenschap en literatuur (74)
  techniek (195)
  water (69)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (79)
Taal
  Afrikaans (71)
  Arabisch (72)
  Catalaans (69)
  Chinees (69)
  Deens (83)
  Duits (142)
  Engels (175)
  Esperanto (72)
  Estisch (69)
  Fins (71)
  Frans (179)
  Grieks (76)
  Hongaars (70)
  IJslands (69)
  Indonesisch (72)
  Italiaans (102)
  Japans (69)
  Koreaans (69)
  Latijn (71)
  Maleis (69)
  Nederlands (391)
  Noors (72)
  Pools (73)
  Portugees (81)
  Roemeens (69)
  Russisch (75)
  Servo-Kroatisch (70)
  Sloveens (69)
  Slowaaks (69)
  Spaans (97)
  Tsjechisch (71)
  Turks (70)
  Vietnamees (69)
  Zweeds (77)
Ordening
  alfabetisch (84)
  hiërarchisch (69)
  systematisch (76)
Taal termen
  Afrikaans (69)
  Arabisch (70)
  Catalaans (69)
  Chinees (69)
  Deens (70)
  Duits (74)
  Engels (76)
  Esperanto (69)
  Estisch (69)
  Fins (70)
  Frans (77)
  Grieks (69)
  Hongaars (69)
  IJslands (69)
  Indonesisch (69)
  Italiaans (75)
  Japans (69)
  Koreaans (69)
  Latijn (69)
  Maleis (69)
  Nederlands (81)
  Noors (71)
  Pools (70)
  Portugees (72)
  Roemeens (69)
  Russisch (70)
  Servo-Kroatisch (70)
  Sloveens (69)
  Slowaaks (69)
  Spaans (72)
  Tsjechisch (70)
  Turks (70)
  Vietnamees (69)
  Zweeds (71)
Taal definities
  Afrikaans (69)
  Arabisch (69)
  Catalaans (69)
  Chinees (69)
  Deens (70)
  Duits (72)
  Engels (72)
  Esperanto (69)
  Estisch (69)
  Fins (69)
  Frans (73)
  Grieks (69)
  Hongaars (69)
  IJslands (69)
  Indonesisch (69)
  Italiaans (72)
  Japans (69)
  Koreaans (69)
  Latijn (69)
  Maleis (69)
  Nederlands (74)
  Noors (70)
  Pools (69)
  Portugees (70)
  Roemeens (69)
  Russisch (69)
  Servo-Kroatisch (69)
  Sloveens (69)
  Slowaaks (69)
  Spaans (70)
  Tsjechisch (69)
  Turks (69)
  Vietnamees (69)
  Zweeds (70)
Register
  ja (109)
  nee (76)
Registertype
  alfabetisch (80)
  hiërarchisch (69)
  systematisch (69)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2018 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties